Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis sitiaca**

(RENZ) P. DELFORGE, 1932

Ένα από τα πολλά εξαιρετικά ενδημικά είδη της Κρήτης, συγγενικό της Orchis anatolica. Παρόμοια με αυτήν, αλλά με κεντρική πράσινη περιοχή στα σέπαλα (όπως φαίνεται στις διαφάνειες Νο1 και 2*), πιο έντονα τρίλοβο χείλος και πλαϊνούς λοβούς με έντονη κάμψη προς τα κάτω. Επίσης τα φύλλα της είναι, χαρακτηριστικά, γκριζοπράσινα και συνήθως λιγότερο κηλιδωμένα από αυτά της Orchis anatolica. Η αναγνώριση είναι ευκολότερη κατά τις τελευταίες μέρες του Απριλίου και αρχές Μαΐου, όταν τα άνθη της Orchis anatolica είναι ήδη ξερά και η Orchis sitiaca στολίζει μόνη της τα λιβάδια των τριών ορεινών όγκων της Κρήτης, των Λευκών Ορέων, του Ψηλορείτη και της Θριπτής. Άνθηση: Απρίλιος-Μάιος.

*Σημείωση: Ακόμα μια φορά, με τη συνηθισμένη ευγένειά του, ο James Mast de Maeght, ανέτρεξε την προσωπική του συλλογή και χάρισε στην ιστοσελίδα, όλες τις παρακάτω σπάνιες διαφάνειες.

horizontal rule

One of the many outstanding endemics of Crete and close to Orchis anatolica. Similar to this last species, but with a green central area on the sepals (as you may see in slides No1 and 2*), more clearly trilobed lip and lateral lip lobes curved strongly downwards. Another special characteristic is the grey-greenish leaves, usually less spotted than the leaves of Orchis anatolica. The recognition is easier during the beginning of May, when the flowers of Orchis anatolica are dry and Orchis sitiaca decorates the high fields of the three Cretan mountain ranges, Leuka Ori, Psiloritis and Thripti. Flowering time April-May.

*Notes: Once again, with his usual kindness, James Mast de Maeght, looked up his personal collection and provided the site with all the following rare and nice slides.

1 Κρήτη, Ρέθυμνο, Άνω Μέρος, 11-4-82 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Rethymno county, Ano Meros village, 11-4-82 (by James Mast de Maeght)

2 Κρήτη, Ρέθυμνο, Άνω Μέρος, 11-4-82 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Rethymno county, Ano Meros village, 11-4-82 (by James Mast de Maeght)

3 Κρήτη, Ρέθυμνο, Άνω Μέρος, 11-4-82 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Rethymno county, Ano Meros village, 11-4-82 (by James Mast de Maeght)

4 Κρήτη, Ρέθυμνο, Άνω Μέρος, 11-4-82 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Rethymno county, Ano Meros village, 11-4-82 (by James Mast de Maeght)

 Back to Orchids list

Greek orchids home