Κεντρική σελίδα
Επάνω

Dactylorhiza kalopissii*

E. NELSON, 1976

Ενδημική της Βόρειας Πίνδου (στα νότια φτάνει ως το Μέτσοβο), που δύσκολα ξεχωρίζει από τις συγγενικές Δακτυλόριζες, καθώς συχνά αναμιγνύεται και υβριδίζεται με αυτές. Τα άνθη είναι συνήθως ανοιχτόχρωμα ροζ-λιλά ενώ τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά είναι το σχέδιο του θυρεού που αποτελείται από διακεκομμένες γραμμές ή τελείες (φωτο Νο1) και τα βασικά φύλλα που συχνά είναι ακηλίδωτα (φωτο Νο4) ή με αραιές κηλίδες στο κορυφαίο τμήμα τους (φωτο Νο3).  Ανθίζει σε βάλτους και υγρά λιβάδια τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο.

horizontal rule

An orchid endemic to northern Pindus range (its southern limits reach Metsovo), which is not easily recognized apart from the related Dactylorhiza species, as it is usually mixing up or hybridizing with them. The flowers are usually pale pink - lilac and its main characteristics are the macula design which is formed by dots and cut lines (photo No1) and the basal leaves which are frequently unspotted (photo No4) or lightly spotted at their apical part (photo No3). It grows in marshes and wet meadows and flowers during June-July.

1 Ήπειρος, Ιωάννινα, Μέτσοβο, 3-6-06, 1000μ

Epiros, Ioannina, Metsovo village, 3-6-06, 1000m

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, Μέτσοβο, 3-6-06, 1000μ

Epiros, Ioannina, Metsovo village, 3-6-06, 1000m

3 Ήπειρος, Ιωάννινα, Μέτσοβο, 3-6-06, 1000μ

Epiros, Ioannina, Metsovo village, 3-6-06, 1000m

4 Ήπειρος, Ιωάννινα, Μέτσοβο, 3-6-06, 1000μ

Epiros, Ioannina, Metsovo village, 3-6-06, 1000m

Back to Orchids list

Greek orchids home