Κεντρική σελίδα
Επάνω

Dactylorhiza iberica

(M. -BIEB. ex WILLDENOW) SO, 1806

Απομονωμένο και ξεχωριστό είδος, σύμφωνα με πολλούς μελετητές, αρχέγονη εξελικτικά Δακτυλόριζα με κατανομή στην ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα. Στην Ελλάδα υπάρχει σε τοποθεσίες της κεντρικής και βόρειας Πίνδου, αλλά δεν αναφέρεται από άλλες ανατολικότερες οροσειρές όπως της Ροδόπης. Ανθίζει ένα μήνα αργότερα από τις υπόλοιπες Δακτυλόριζες της Πίνδου (κατά τον Ιούλιο). Την ίδια εποχή υπάρχει μόνο η Dactylorhiza saccifera από την οποία εύκολα ξεχωρίζει λόγω του μικρού πλήκτρου, των άστικτων φύλλων, της αραιής ταξιανθίας, του οξύληκτου-εν είδει απόφυσης κεντρικού λοβού του χείλους και κυρίως, λόγω του κλειστού "θόλου" που σχηματίζουν ενωμένα σέπαλα και τα πέταλα. Προτιμάει υγρές-ελώδεις τοποθεσίες σε δάση και μεγάλα υψόμετρα και τουλάχιστον στην Πίνδο ανθίζει αργά, κατά τον μήνα Ιούλιο.

Σημείωση: Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι του Γιώργου Παστρικού, ο οποίος τις προσέφερε ευγενικά αυξάνοντας τον αριθμό των ειδών που παρουσιάζονται στο παρόν site.

horizontal rule

Isolated and easily recognized species and, according to many specialists, an evolutionary ancestral Dactylorhiza with distribution to eastern Mediterranean and Black Sea. In Greece it is growing in some locations of central and northern Pindus range, but it is absent from the east mountain ranges (for example Rhodopi massif). It is flowering during July, one month later than the rest Dactylorhizas of Pindus. At the same time, only Dactylorhiza saccifera is blossoming, but Dactylorhiza iberica has many special characteristics: small spur, unspotted leaves, lax inflorescence, acute, appendix-like central lip lobe and especially a characteristic position of petals and sepals which are contiguous, forming a close dome (hood) over the basal lip area. It prefers wet and marshy areas in forests and high altitudes and, at least in Pindus, it flowers on the late, during July.

Note: All the following photographs are belonging to Giorgos Pastrikos, who kindly offered them, increasing the number of the species presented by the "greekorchids" site. 

1 Ήπειρος, Ιωάννινα, Ανήλιο, 20-7-06, 1500μ, (από τον Γιώργο Παστρικό)

Epiros, Ioannina, Aniio village, 20-7-06, 1500m, (by Giorgos Pastrikos)

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, Ανήλιο, 20-7-06, 1500μ, (από τον Γιώργο Παστρικό)

Epiros, Ioannina, Aniio village, 20-7-06, 1500m, (by Giorgos Pastrikos)

3 Ήπειρος, Ιωάννινα, Ανήλιο, 20-7-06, 1500μ, (από τον Γιώργο Παστρικό)

Epiros, Ioannina, Aniio village, 20-7-06, 1500m, (by Giorgos Pastrikos)

4 Ήπειρος, Ιωάννινα, Ανήλιο, 20-7-06, 1500μ, (από τον Γιώργο Παστρικό)

Epiros, Ioannina, Aniio village, 20-7-06, 1500m, (by Giorgos Pastrikos)

Back to Orchids list

Greek orchids home