Κεντρική σελίδα
Επάνω

Dactylorhiza pythagorae**

GLZ & H.R. REINHARD, 1992

Μοναδική και εξαιρετικά σπάνια νησιωτική Δακτυλόριζα, συγκαταλεγόμενη στις σπανιότερες της Ευρώπης, καθώς πρόσφατα πιθανολογήθηκε ακόμα και η εξαφάνισή της (βλέπε στο Γερμανικό forum στην σύνδεση:  http://www.heimische-orchideen-forum.de/forum/messages/4151.htm). Θεωρείται από μερικούς ως υποείδος της Dactylorhiza kalopissii, μάλλον λανθασμένα, καθώς φαίνεται από μοριακές μελέτες, απομονωμένο γενετικά φυτό. Είναι εύκολη η αναγνώρισή της καθώς συνυπάρχει στην Σάμο μόνο με την Dactylorhiza romana και φέρει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως τα ωχρορόδινα άνθη, την αραιή στίξη τους, τον μικρό μεσαίο λοβό και το ιδιαίτερα εύρωστο πλήκτρο. Ανθίζει τον Ιούνιο και στις αρχές Ιουλίου.

*Σημείωση: Οι παρακάτω φωτογραφίες στάλθηκαν ευγενικά από τον Γιώργο Φάκα, ο οποίος έδωσε την δυνατότητα στο παρόν site να παρουσιάσει το σπάνιο αυτό φυτό.

horizontal rule

Unique and extremely rare, insular Dactylorhiza, listed among the most rare in Europe, as recently, even its extinction was speculated (as you may see in the German forum  http://www.heimische-orchideen-forum.de/forum/messages/4151.htm). Some authors think that pythagorae is a subspecies of Dactylorhiza kalopissii, but, this is probably erroneous, as recent molecular studies show its genetic isolation from the continental Dactylorhizas. Its recognition is easy as in Samos coexists only with Dactylorhiza romana. Some characteristics are also unique, like the numerous pale pink flowers with sparse punctuation, the narrow central lobe and the robust spur. It flowers from June until early July.

*Note: The following pictures are kindly given by Giorgos Fakas, who rendered possible the presentation of this rare plant in this site.

1 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Σάμος, 8-7-07, από τον Γιώργο Φάκα

East Aegean islands, Samos, 8-7-07, by Giorgos Fakas

2 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Σάμος, 8-7-07, από τον Γιώργο Φάκα

East Aegean islands, Samos, 8-7-07, by Giorgos Fakas

3 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Σάμος 27-6-2009, από τον Σπύρο Τσιφτσή

East Aegean islands, Samos 27-6-2009. by Spyros Tsiftsis

4 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Σάμος 27-6-2009, από τον Σπύρο Τσιφτσή

East Aegean islands, Samos 27-6-2009. by Spyros Tsiftsis

5 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Σάμος 27-6-2009, από τον Σπύρο Τσιφτσή

East Aegean islands, Samos 27-6-2009. by Spyros Tsiftsis

6 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Σάμος 27-6-2009, από τον Σπύρο Τσιφτσή

East Aegean islands, Samos 27-6-2009. by Spyros Tsiftsis

Back to Orchids list

Greek orchids home