Κεντρική σελίδα
Επάνω

Dactylorhiza romana

(SEBASTIANI) SO, 1813

Απαντάται συχνά σε ημιορεινές περιοχές, συνήθως σε άκρες δασών και ημισκιερά μέρη. Τα φύλλα απλώνονται στη βάση σαν ροζέττα και τα άνθη της παρουσιάζουν δύο χρωματικές ποικιλίες, μία ωχρόλευκη (όπως τα απεικονιζόμενα φυτά) και μία πορφυρο-ιώδη,  ενώ συχνά είναι και τα φυτά με ενδιάμεσα χρωματισμένα άνθη. Εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα και τα νησιά, ως και την Κρήτη όπου όμως είναι σπανιότερη από την ηπειρωτική χώρα (π.χ., στη Ρόδο η παρουσία της καταγράφηκε μόνο μία φορά). Το πλήκτρο της είναι ανερχόμενο, γεγονός που την ξεχωρίζει από την Dactylorhiza sambucina. Ανθίζει Μάρτιο-Απρίλιο.

Σημείωση: Και οι δύο διαφάνειες του είδους που έλειπε από το site, προσφέρθηκαν με ευγένεια από τον James Mast de Maeght

horizontal rule

It is quite common in semi-mountainous regions and semi-shadow places, in forest edges. The leaves are basal and forming a rosette and its flowers are showing two chromatic variations, one pale, like the depicted plants and one magenta, while plants, with intermediate colors, are not rare. It is spreading through whole Greece, islands and Crete, where it is more rare than the continental country (e.g., in Rhodes, its presence has been recorded only once ). The spur is arching upwards, a feature which discriminates it from Dactylorhiza sambucina. Flowering time: March-April.

Note: Both of the following slides of this Dactylorhiza, which was missing from the site, are offered with kindness by James Mast de Maeght.

1 Πελοπόννησος, Λακωνία, μεταξύ Γυθείου-Σπάρτης, 10-4-93

Peloponnisos, Lakonia, between Gytheion and Sparta, 10-4-93

2 Πελοπόννησος, Λακωνία, μεταξύ Γυθείου-Σπάρτης, 10-4-93

Peloponnisos, Lakonia, between Gytheion and Sparta, 10-4-93

Back to Orchids list

Greek orchids home