Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys taygetica (mammosa group)    

H. Presser, S. Hertel, 2010

Το 2008 ο Helmut Presser ανακάλυψε σε μεγάλο υψόμετρο στον Ταΰγετο έναν πληθυσμό μιας σχετικά όψιμης Ophrys με χαρακτηριστικά ενδιάμεσα μεταξύ των Ophrys aesculapii, mammosa και epirotica. Στα επόμενα δύο χρόνια ανακαλύφθηκαν από τον Stefan Hertel και άλλοι πληθυσμοί του μοναδικού αυτού taxon στον Ταΰγετο και στον Πάρνωνα, όλοι σε υψόμετρα πάνω από τα 950 μ και σε ξέφωτα δασών ελάτης.

Η Ophrys taygetica φέρει μαυροκόκκινο, ακέραιο χείλος που με μήκος μεγαλύτερο από της epirotica (11-13mm), μερικές φορές με κίτρινο λεπτό περιθώριο, με τριχοφυΐα που περιορίζεται στους ώμους της βασικής περιοχής και μικρή λευκή απόφυση στην κορυφή. Η βασική περιοχή του χείλους είναι επίπεδη αφού σπάνια εμφανίζει μικρές εξασθενημένες προεξοχές, όπως η Ophrys mammosa.  Η στιγματική κοιλότητα είναι μικρή και τα πλαϊνά τοιχώματα είναι λευκά, σε έντονη αντίθεση με το μαύρο χρώμα του χείλους (θυμίζοντας την aesculapii). Τα πλαϊνά σέπαλα είναι πολλές φορές δίχρωμα (όπως στην mammosa). Ανθίζει αργά, συνήθως από αρχές μέχρι τέλος Μαΐου, μαζί με τα πρώτα άνθη του Himantoglossum caprinum.  

horizontal rule

In 2008, Helmut Presser discovered in the forests of Taygetos, at high altitudes, an Ophrys population with intermediate features between Ophrys mammosa, aesculapii and epirotica. During the next 2 years, many more populations of this unique taxon discovered by Stefan Hertel at Taygetos and Parnon mountains, all in altitudes above 950m and in sparse Abies cephalonica forests.

Ophrys taygetica has a black - reddish, entire lip, longer than epirotica's lip (11-13mm), sometimes with yellow border, with a velvety pilosity, longer in the shoulders and a small white appendix at the top. Basal lip area is flat, rarely baring small, attenuated "mammosities". Stigmatic cavity is small and constricted, with white side "walls", contrasting with the rest, black lip (reminding Ophrys aesculapii). Lateral sepals are sometimes bi-colored (like in Ophrys mammosa). Late flowering time, during May, the same time with the first flowers of Himantoglossum caprinum.

1 Πελοπόννησος, Πάρνωνας, 1050 μ, 1-5-2010

Peloponnisos, Parnon mountain, 1050m, 1-5-2010

2 Πελοπόννησος, Πάρνωνας, 1050 μ, 1-5-2010

Peloponnisos, Parnon mountain, 1050m, 1-5-2010

3 Πελοπόννησος, Πάρνωνας, 1050 μ, 1-5-2010

Peloponnisos, Parnon mountain, 1050m, 1-5-2010

4 Πελοπόννησος, Πάρνωνας, 1050 μ, 1-5-2010

Peloponnisos, Parnon mountain, 1050m, 1-5-2010

5 Πελοπόννησος, Πάρνωνας, 1050 μ, 1-5-2010

Peloponnisos, Parnon mountain, 1050m, 1-5-2010

6 Πελοπόννησος, Πάρνωνας, 1050 μ, 1-5-2010

Peloponnisos, Parnon mountain, 1050m, 1-5-2010

7 Πελοπόννησος, Πάρνωνας, 1050 μ, 1-5-2010

Peloponnisos, Parnon mountain, 1050m, 1-5-2010

8 Πελοπόννησος, Ταΰγετος, 15-5-2008, από τον Helmut Presser

Peloponnisos, Taygetos mountain, 15-5-2008, by Helmut Presser

Back to Orchids list

Greek orchids home