Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys mesaritica** (iricolor group)

Three (3) members in this group:

Op. astypalaeica, Op. iricolor, Op. mesaritica (current page)

H.F. PAULUS, C. ALIBERTIS & A. ALIBERTIS, 1990

Εξαιρετικά σπάνια ορχιδέα της Κρήτης, με πολύ παράξενη κατανομή στη Μεσόγειο, αφού περιγράφηκε και από την Μάλτα (Delforge, 1993). Στην Κρήτη κατανέμεται κυρίως στα Αστερούσια όρη και την κοιλάδα της Μεσαράς. Ξεχωρίζει από την συγγενική Ophrys iricolor, λόγω της πολύ πρώιμης άνθησης και του κατά 1-3 χιλιοστά (κατά μέσον όρο), μικρότερου μήκους χείλους. Επίσης έχει ψηλότερο βλαστό και πιο κεκλιμένο και κάθετο χείλος. Ανθίζει 1-2 μήνες νωρίτερα από την Ophrys iricolor, Δεκέμβριο-Φεβρουάριο.

*Σημείωση 1:  Όλες οι παρακάτω διαφάνειες προσφέρθηκαν ευγενικά από τον James Mast de Maeght. Μπορείτε να δείτε περισσότερες της Ophrys mesaritica και μερικές του τρίτου μέλους της ομάδας iricolor, της Ophrys astypalaeica,στη διεύθυνση: http://www.ophrys.be/a1.htm

 Σημείωση 2: Παρόμοια πρώιμα φυτά με μικρό χείλος, παρατηρήθηκαν το 2005 και στην Λευκάδα. Για την περιγραφή τους δείτε την σελίδα "unclassified 7".

horizontal rule

Extremely rare Cretan orchid, with strange Mediterranean distribution, since it has been described from Malta too (Delforge, 1993). In Crete, it is growing on Asteroussia mountains and Mesara valley. It is distinguished from Ophrys iricolor, by the much earlier flowering time and the shorter lip (mean difference of 1-3 mm). Also, the stem is higher and the flowers are more hanging and brownish underneath. Flowering time: December-February, 1-2 months earlier than Ophrys iricolor.

*Notes 1: James Mast de Maeght gave with kindness all the following, nice slides of this rare orchid. You may see more slides of Ophrys mesaritica and some of the third Greek Ophrys of the iricolor group, Ophrys astypalaeica, in the address: http://www.ophrys.be/a1.htm

Notes 2:  Similar early plants with small lips have been observed on 2005, in Lefkada (Ionian islands), For their description, you may see the page "unclassified 7".

Κρήτη, Ηράκλειο, Αντισκάρι, 11-2-02

Crete, Herakleion, Antiskari, 11-2-02

Κρήτη, Ηράκλειο, Αντισκάρι, 11-2-02

Crete, Herakleion, Antiskari, 11-2-02

Κρήτη, Αγ. Τριάδα, 10-2-02

Crete, Agia Triada, 10-2-02

Back to Orchids list

Greek orchids home