Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys iricolor** (iricolor group)

Three (3) members in this group:

Op. astypalaeica, Op. iricolor (current page), Op. mesaritica

DESFONTAINES, 1807

Σταθερή μορφολογικά ορχιδέα, ένας από τους τρεις εκπρόσωπους της ομάδας iricolor στην Ελλάδα. Με μεγάλο (περίπου 2 εκατοστά) χείλος*, σχεδόν οριζόντιο, με βαθιά εντομή σχήματος V στη βάση του και χαρακτηριστικό ιώδη-πορφυρό χρωματισμό στην κάτω επιφάνειά του (βλέπε διαφάνεια Νο8). Κατανέμεται σε όλη την κεντρική και νότια Ελλάδα, νησιά του Αιγαίου, ενώ στα Ιόνια βρέθηκε μόνο στην Κεφαλονιά. Ανθίζει τους μήνες Φεβρουάριο ως Απρίλιο.

*Σημείωση: Τα φυτά Νο5-8 φωτογραφήθηκαν στην Βόρεια Εύβοια, στα τέλη Μαρτίου (περίπου 10 φυτά). Στην ίδια περιοχή ανεβρέθηκαν ανθισμένες Ophrys iricolor από τον Delforge, αλλά ένα μήνα αργότερα (La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges. Spécial Orchidées n°8). Παρόλο που φέρουν μικρό σχετικά χείλος (μήκος από 1,3-1,5cm), όπως η Ophrys mesaritica της Κρήτης, διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά της τυπικής Ophrys iricolor και κυρίως πορφυρή κάτω επιφάνεια χείλους (φυτό Νο8) και γι αυτό παρουσιάζονται στην παρούσα σελίδα.

horizontal rule

Stable orchid, one of the three representatives of the homonym group, in Greece. With long (about 2 cm) lip*, almost horizontal, with wide V shaped gorge in the base and, characteristically purple coloration in its underneath surface (see slide No8). Distributed through central and southern Greece, Aegean islands, while in Ionian islands it has been found only in Cephalonia. It flowers on February-April.

*Notes: Plants No5-8 have been captured in north Euboia island, on late March (about 10 plants). Delforge describes Ophrys iricolor blossoming in the same area, but one month later, on late April (La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges. Spécial Orchidées n°8). Despite their small lip (1,3-1,5cm, closer to the lip length of the Cretan Ophrys mesaritica) they posses all the characteristics of typical Ophrys iricolor, especially the purplish underneath surface (plant No8), so they are presented in the present page.

1 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Καρυώνας, 15-4-04, 420μ

East Aegean islands, Lesbos, Karyonas village, 15-4-04, 420m

2 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Καρυώνας, 15-4-04, 420μ

East Aegean islands, Lesbos, Karyonas village, 15-4-04, 420m

3 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04, 220μ

East Aegean islands, Lesbos, Afalonas village, 10-4-04, 220m

4 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04, 220μ

East Aegean islands, Lesbos, Afalonas village, 10-4-04, 220m

5 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ηλία (Αιδηψός), 70μ, 19-3-05, χείλος:1,3cm

Sterea Ellada, Euboia island, Ilia village (Edipsos), 70m, 19-3-05, lip:1,3cm

6 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ηλία (Αιδηψός), 70μ, 19-3-05, χείλος:1,5cm

Sterea Ellada, Euboia island, Ilia village (Edipsos), 70m, 19-3-05, lip:1,5cm

7 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ηλία (Αιδηψός), 70μ, 19-3-05

Sterea Ellada, Euboia island, Ilia village (Edipsos), 70m, 19-3-05

8 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ηλία (Αιδηψός), 70μ, 19-3-05

Sterea Ellada, Euboia island, Ilia village (Edipsos), 70m, 19-3-05

Back to Orchids list

Greek orchids home