Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis persica

(SO) NANNFELDT, 1946

 

Ορχιδέα με κατανομή στην ανατολική Μεσόγειο, Τουρκία, Γεωργία, Αρμενία, μέχρι και τα Ιμαλάια. Η πρώτη ανεύρεσή του στην Ελλάδα έγινε το 2010 από τον Τσιφτσή, στην Λέσβο. Κοντά στην Αγιάσο, σε σχετικά υγρό δάσος καστανιάς, σε πυριτικό υπόστρωμα, σε υψόμετρο 800 μέτρων, βρέθηκαν περίπου 25 φυτά. Η Epipactis persica φέρει επίπεδα και μεγάλα φύλλα στο βλαστό, μεγάλο κατώτερο βράκτιο και τα άνθη της έχουν σχετικά μικρά εξογκώματα και ιώδη χρωματισμό στο επιχείλιο. Η ανεύρεση της Epipactis persica στην Λέσβο είναι σημαντική καθώς είναι η δεύτερη τοποθεσία σε όλη την Ευρώπη, μετά τις εκβολές του Δούναβη και φυσικά η πρώτη τεκμηριωμένη αναφορά από την Ελλάδα.

horizontal rule

Distributed mainly in eastern Mediterranean, Turkey, Georgia, Armenia, reaching almost Himalaya, this orchid was originally discovered in Greece by Spyros Tsiftsis, in Lesbos, in 2010.  Close to Agiassos, in humid forest of chestnut, in altitude of about 800 meters, almost 25 plants were found in June 2010. Epipactis persica has flat and big leaves, big lower bract and its flowers have small bosses and purple coloration on the epichil. The discovery of Epipactis persica on Lesbos is important as this record is only the second for European continent and the first documented from Greece. 

1 Λέσβος, Αγιάσος, 19-6-2010

Lesbos, Agiassos, 19-6-2010

2 Λέσβος, Αγιάσος, 19-6-2010

Lesbos, Agiassos, 19-6-2010

3 Λέσβος, Αγιάσος, 19-6-2010

Lesbos, Agiassos, 19-6-2010

4 Λέσβος, Αγιάσος, 19-6-2010

Lesbos, Agiassos, 19-6-2010

5 Λέσβος, Αγιάσος, 19-6-2010

Lesbos, Agiassos, 19-6-2010

 

Back to Orchids list

Greek orchids home