Κεντρική σελίδα
Επάνω

Platanthera bifolia

(LINNAEUS) L.C.M. RICHARD, 1753

Μία από τις δύο ορχιδέες του γένους Platanthera που απαντάται στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ξεχωρίζει από την Platanthera chlorantha λόγω των λευκών ανθών, της οψιμότερης άνθησης και κυρίως λόγω της θέσης των γυρεομαγμάτων, τα οποία βρίσκονται κοντά και παράλληλα μεταξύ τους (όπως φαίνεται στις διαφάνειες Νο 1 και 3). Ανθίζει Μάιο-Αύγουστο.

horizontal rule

One of the two orchids of the genus Platanthera, growing in continental Greece, sometimes sharing close habitats. It is discriminated from Platanthera chlorantha by the whitish flowers, the late flowering time and the position of the pollinia, which are close and parallel to each other (as you may see in slides No1 and 3). Flowering time: May-August.

Μακεδονία, Ημαθία, Ροδοχώρι Νάουσας, Βέρμιο, 26-5-04, 480μ

Macedonia, Imathia, Naousa,  Rodohori village, Vermion mountain, 26-5-04, 480m

Μακεδονία, Ημαθία, Ροδοχώρι Νάουσας, Βέρμιο, 26-5-04, 480μ

Macedonia, Imathia, Naousa,  Rodohori village, Vermion mountain, 26-5-04, 480m

Μακεδονία, Ημαθία, Ροδοχώρι Νάουσας, Βέρμιο, 26-5-04, 480μ

Macedonia, Imathia, Naousa,  Rodohori village, Vermion mountain, 26-5-04, 480m

Back to Orchids list

Greek orchids home