Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis militaris

LINNAEUS, 1753

Εξαιρετικά σπάνιο στην Ελλάδα, φύεται μόνο σε 2 υποαλπικούς βιότοπους στο όρος Φαλακρό σχηματίζοντας ολιγάριθμες αποικίες. Παρόμοιο με την Orchis purpurea αλλά ο θόλος που σχηματίζουν τα σέπαλα - πέταλα είναι εξωτερικά χωρίς στίξη και ο κεντρικός λοβός του άνθους πιο στενός. Στο Φαλακρό ανθίζει από μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Ιουνίου.

Σημείωση: Όλες οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται από τις 2 μοναδικές θέσεις στο Φαλακρό, που υποδείχθηκαν από τον Σπύρο Τσιφτσή.

horizontal rule

Extremely rare in Greece, grows only at two sites in subalpine zone of Falakron mountain (east Macedonia, Drama county). Similar to Orchis purpurea, but the hood is pale on the outside surface (without punctuation) and the central lobe of the flower is thinner. In Falakron mountain flowers from mid-May until mid-June.

Note: All the following pictures come from the unique locations of Falakron mountain, which were indicated by Spyros Tsiftsis.

1 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 28-5-07, 1400μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 28-5-07, 1400m

2 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 28-5-07, 1400μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 28-5-07, 1400m

3 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 13-5-07, 1400μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 13-5-07, 1400m

4 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 28-5-07, 1400μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 28-5-07, 1400m

5 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 13-5-07, 1400μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 13-5-07, 1400m

6 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 28-5-07, 1400μ, βιότοπος

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 28-5-07, 1400m, biotope

Back to Orchids list

Greek orchids home