Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys apifera (apifera group)

HUDSON, 1762

Ιδιαίτερη ορχιδέα μια από τις δύο εκπροσώπους της ομώνυμης ομάδας. Ξεχωρίζει λόγω του κοντού, σφαιρικού μεσαίου λοβού, της θέσης της απόφυσης, που βρίσκεται κρυμμένη κάτω από τον μεσαίο λοβό και του μεγάλου γυνοστημίου. Αυτογονιμοποιείται συχνά λόγω των ασταθών ποδίσκων που φέρουν την γύρη, η οποία συχνά ακουμπάει την στιγματική κοιλότητα (φαίνεται στην διαφάνεια Νο2). Γι αυτόν τον λόγο παρατηρούνται συχνά υπόχρωμες μορφές ή με συγγενείς ανωμαλίες*. Ανθίζει αργά από Απρίλιο-Ιούλιο. Ευρωμεσογειακό είδος διαδεδομένο σε όλη την Ελλάδα.

*Σημείωση: Οι ανώμαλες μορφές της Ophrys apifera είναι τόσο συχνές που μερικές φορές σχηματίζουν πληθυσμούς και αναγνωρίζονται ως ξεχωριστές ποικιλίες (var.).  Μεγάλη και ενδιαφέρουσα συλλογή των ποικιλιών της Ophrys apifera, κυρίως από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα http://www.guenther-blaich.de/artlst.htm του GŁnther Blaich. Παρακάτω παρουσιάζονται οι ποικιλίες που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα στον ελληνικό χώρο.  Στον πίνακα "Ophrys apifera var. Pindus" μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από πληθυσμό περίπου 10 φυτών, μιας ποικιλίας από την Πίνδο.
 

horizontal rule

An outstanding orchid, one of the two representatives of the homonymous group (the only one in Greece). It is recognized by the short globose median lobe, the position of the appendix, which is hidden under the median lobe and the big and obvious gynostegium. Frequently self-pollinating due to the unstable caudicles, which usually touch their pollinia to the stigmatic cavity (you may see it in slide No2). That is the reason of the many hypochromic and aberrant plants observed*. It flowers late, on April-July. Euromediterranean species distributed trough whole Greece.

*Note: The aberrant forms of Ophrys apifera are so common that sometimes form small populations and are recognized as separate varieties (var.). There is an interesting collection of varieties of Ophrys apifera, mainly from central and northern Europe in the site: http://www.guenther-blaich.de/artlst.htm of GŁnther Blaich. In the following tables you may see all the varieties found in Greece until now. In the table "Ophrys apifera var. Pindus" you may see photos of a population of about 10 plants, from Pindus range, of a variety, not yet described.

1 Ήπειρος, Ιωάννινα, Φραγκάδες, 30-5-04, 1050μ

Epiros, Ioannina, Fragades village, 30-5-04, 1050m

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, πριν το Βουλγαρέλι, 31-5-04, 670μ

Epiros, Ioannina, before Voulgareli village, 31-5-04, 670m

3 Ήπειρος, Ιωάννινα, πριν το Βουλγαρέλι, 31-5-04, 670μ

Epiros, Ioannina, before Voulgareli village, 31-5-04, 670m

Ophrys apifera var. Pindus

4 Μακεδονία, Γρεβενά, Αβδέλλα, 20-6-05, 1200μ

Macedonia, Grevena, Avdella village, 20-6-05, 1200m

5 Μακεδονία, Γρεβενά, Αβδέλλα, 20-6-05, 1200μ

Macedonia, Grevena, Avdella village, 20-6-05, 1200m

6 Μακεδονία, Γρεβενά, Αβδέλλα, 20-6-05, 1200μ

Macedonia, Grevena, Avdella village, 20-6-05, 1200m

7 Μακεδονία, Γρεβενά, Αβδέλλα, 20-6-05, 1200μ

Macedonia, Grevena, Avdella village, 20-6-05, 1200m

Ophrys apifera var. aurita

8 Μακεδονία, Ημαθία, Πιέρια , 18-5-08,

Macedonia, Imathia, Pieria range, 18-5-08

Ophrys apifera var. jurana

9 Μακεδονία, Δράμα, 18-5-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, 18-5-2010, by Spyros Tsiftsis

10 Μακεδονία, Δράμα, 18-5-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, 18-5-2010, by Spyros Tsiftsis

Ophrys apifera var. bicolor

11 Μακεδονία, Δράμα, 18-5-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, 18-5-2010, by Spyros Tsiftsis

12 Μακεδονία, Δράμα, 18-5-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, 18-5-2010, by Spyros Tsiftsis

Ophrys apifera var. fulvofusca

13 Ήπειρος, Κόνιτσα, Μάιος 2005, από τον Ferdinand Ellenbast

Epiros, Konitsa, May 2005, by Ferdinand Ellenbast

Ophrys apifera var. belgarum

14 Ήπειρος, Ιωάννινα, 27-5-2009, από τον Bonny Alain (http://alain.bonny.pagesperso-orange.fr/)

Epiros, Ioannina, 27-5-2009, by Bonny Alain (http://alain.bonny.pagesperso-orange.fr/)

Ophrys apifera var. trollii

15 'Ηπειρος, Νίκος και Μαρία Πέτρου

Epiros, Nikos & Maria Petrou

Back to Orchids list

Greek orchids home