Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys apollonae(omegaifera group)    

H. F. PAULUS, 2009

Στα τέλη Φεβρουαρίου στην Ρόδο αφθονεί η νεοπεριγραφείσα Ophrys apollonae. Είδος μορφολογικά όμοιο με την Ophrys omegaifera με συνήθως ένα, σπανιότερα 2 μικρά άνθη (με μήκος λίγο μεγαλύτερο από 1 εκατοστό), πρωιμότερη άνθηση και χαρακτηριστικά κοντό βλαστό. Προσελκύει την Anthophora nigriceps, επικονιαστή διαφορετικό από αυτόν της Ophrys omegaifera. Εκτός Ρόδου, έχει αναφερθεί και σε μία θέση και στην Σάμο, ενώ πιθανά υπάρχει και στα υπόλοιπα ενδιάμεσα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

horizontal rule

During late Febrouary, on Rhodes, it is not difficult to meet the newly described Ophrys apollonae. Morphologically similar to  Ophrys omegaifera, but usually with a short stem and with one (more rarely 2) small flowers, with length just above 1 cm. It is proven that it attracts the bumble bee Anthophora nigriceps, a different pollinator than Ophrys omegaifera. Outside Rhodes, it has been reported from one location of Samos and most probably exists in the between islands of eastern Aegean.

1 Ρόδος, Έμπονας, 6-3-10, 300μ

Rhodes, Embonas, 6-3-10, 300m

2 Ρόδος, Αττάβυρος, 6-3-10, 500μ

Rhodes, Attavyros, 6-3-10, 500m

3 Ρόδος, Αττάβυρος, 6-3-10, 500μ

Rhodes, Attavyros, 6-3-10, 500m

4 Ρόδος, Αττάβυρος, 6-3-10, 500μ

Rhodes, Attavyros, 6-3-10, 500m

5
Ρόδος, Αττάβυρος, 6-3-10, 500μ

Rhodes, Attavyros, 6-3-10, 500m

Back to Orchids list

Greek orchids home