Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis greuteri*

H. BAUMANN & KUNKELE (1981)

Σπάνια είδος με παράξενη, ασύνδετη κατανομή στην κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα (κεντρική Πίνδος και Όλυμπος) και την Ιταλία και Κροατία. Χαρακτηριστικά της είναι τα κοντά λευκά τριχίδια του βλαστού, τα τοξοτά-λογχοειδή φύλλα που μικραίνουν πολύ καθώς φτάνουν στην ταξιανθία, τα ρόδινα πέταλα και πρασινωπά σέπαλα. Σύγχυση μπορεί να υπάρξει με την Epipactis helleborine, η οποία έχει πιο πρώιμη άνθηση και μεγαλύτερα πιο ωοειδή φύλλα. Άνθηση: Τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου.

Σημείωση: Χάρη στον Helmut Presser κατέστη δυνατή η παρουσίαση αυτής της Epipactis, αφού προσέφερε ευγενικά όλες τις παρακάτω φωτογραφίες.

horizontal rule

Rare species with strangely disjunct distribution to central Greece (central Pindos range and Olympos mountain), Italy and Croatia. Its characteristics are the fine white hairs of the stem, the arched, lanceolate leaves which get smaller as they reach the inflorescence, the pink petals and green sepals. It can be confused with Epipactis helleborine, which has earlier flowering time and bigger, more oval leaves. Flowering time: End July-early August.

Note: The presentation of this Epipactis is possible thanks to Helmut Presser, since he kindly offered all the fllowing pictures.

1 Μακεδονία, Γρεβενά, Χρυσομηλέα, 15-7-2000, από τον Helmut Presser

Macedonia, Grevena, Chrissomilea, Pindus, 15-7-2000, by Helmut Presser

2 Μακεδονία, Γρεβενά, Χρυσομηλέα, 15-7-2000, από τον Helmut Presser

Macedonia, Grevena, Chrissomilea, Pindus, 15-7-2000, by Helmut Presser

3 Μακεδονία, Γρεβενά, Χρυσομηλέα, 15-7-2000, από τον Helmut Presser

Macedonia, Grevena, Chrissomilea, Pindus, 15-7-2000, by Helmut Presser

4 Μακεδονία, Γρεβενά, Χρυσομηλέα, 15-7-2000, από τον Helmut Presser

Macedonia, Grevena, Chrissomilea, Pindus, 15-7-2000, by Helmut Presser

5 Πελοπόννησος, Λακωνία, Ταΰγετος 17-7-2000, από τον Helmut Presser

Peloponnisos, Lakonia, Taygetos mountain 17-7-2000, by Helmut Presser

6 Μακεδονία, Γρεβενά, Χρυσομηλέα, 15-7-2000, από τον Helmut Presser

Macedonia, Grevena, Chrissomilea, Pindus, 15-7-2000, by Helmut Presser

Back to Orchids list

Greek orchids home