Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis lactea

POIRET, 1798

Συχνή, ιδίως σε πεδινές περιοχές και τα νησιά. Σχετικά σταθερό είδος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που την ξεχωρίζει από την Orchis tridentata, το κάθετο, κυρτό χείλος της και την επιμήκη, μεγάλη ταξιανθία. Ανθίζει νωρίς, από Φεβρουάριο-Απρίλιο.

horizontal rule

Common orchid, especially in lowlands and islands. Relatively stable with particular characteristics, which separate it from Orchis tridentata, the vertical, convex lip and the big, elongated inflorescence. It flowers early, on February-April.

Ήπειρος, Θεσπρωτία, Παραμυθιά, 21-4-2000, 480μ

Epiros, Thesprotia, Paramythia village, 21-4-2000, 480m

Ήπειρος, Θεσπρωτία, Παραμυθιά, 21-4-2000, 480μ

Epiros, Thesprotia, Paramythia village, 21-4-2000, 480m

Back to Orchids list

Greek orchids home