Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys lesbis (argolica group) Six (6) members in this group:

Op. icariensis, Op. delphinensis, Op. argolica, Op. aegea, Op. lucis, Op. lesbis (current page)

GLZ & H.R. REINHARD, 1989

Ξεχωριστή και ιδιαίτερα σπάνια ορχιδέα. Θεωρήθηκε στην αρχή ενδημική της Λέσβου, αλλά αργότερα βρέθηκε στην Σάμο και στην απέναντι ακτή της Τουρκίας. Το κόκκινο-καφετί χείλος είναι διακοσμημένο με θυρεό συνήθως σχήματος πετάλου και η στιγματική κοιλότητα είναι κοντή και συσφιγμένη στην βάση της. Ανθίζει Μάρτιο-Απρίλιο.

Σημείωση: Οι τρεις διαφάνειες προσφέρθηκαν ευγενικά από τον James Mast de Maeght ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας "OPHRYS", όπου μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες (στην σύνδεση http://www.ophrys.be/b11.htm).

horizontal rule

Distinct, very beautiful and especially rare orchid. Once considered endemic to Lesbos, but later found in Samos and in Turkey. The red-brown labellum is decorated with a horse shoe shaped macula and the stigmatic cavity is short and narrowed at the base. Flowering time March-April.

Notes: The 3 following slides are given very kindly by James Mast de Maeght, owner of the "OPHRYS" web site, where you may see more slides, in the link http://www.ophrys.be/b11.htm.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, βορειοδυτική Λέσβος, 13-4-98 (από τον James Mast de Maeght)

East Aegean islands, northwest Lesbos, 13-4-98 (by James Mast de Maeght)

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, βορειοδυτική Λέσβος, 13-4-98 (από τον James Mast de Maeght)

East Aegean islands, northwest Lesbos, 13-4-98 (by James Mast de Maeght)

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, βορειοδυτική Λέσβος, 13-4-98 (από τον James Mast de Maeght)

East Aegean islands, northwest Lesbos, 13-4-98 (by James Mast de Maeght)

Back to Orchids list

Greek orchids home