Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys lucis (argolica group)   Six (6) members in this group:

Op. icariensis, Op. delphinensis , Op. argolica, Op. aegea, Op. lucis (current page), Op. lesbis

(KALTEISEN & H.R. REINHARD) H.F. PAULUS & GACK, 1987

Με μικρή εξάπλωση στην Ρόδο, Τήλο, Νίσυρο και τις απέναντι Τουρκικές ακτές, η Ophrys αυτή φέρει σκούρο-καφετί, συχνά τρίλοβο χείλος και πεταλοειδή θυρεό όπως της Ophrys ferrum-equinum (η οποία όμως έχει μαύρο χείλος). Προτιμά αλκαλικά εδάφη σε χλοερά εδάφη ή αραιά πευκοδάση. Ανθίζει Μάρτιο - αρχές Απριλίου.

Σημείωση: Χάρη στην ευγενική προσφορά των παρακάτω φωτογραφιών (Νο1-4) από τον James Mast de Maeght, παρουσιάζεται η όμορφη αυτή Ophrys, που έλειπε από το παρόν site.

horizontal rule

With restricted distribution to the islands of Rhodes, Tilos and Nisyros (Dodecanese islands) and the neighboring Turkish coasts, this Ophrys has dark - brown lip, frequently trilobed and horseshoe shaped speculum resembling the speculum of Ophrys ferrum-equinum (which however has always black lip coloration). It grows on grassy grounds or sparse pine forests and flowers on March - early April.

Note: Thanks to the kind offer of the following photographs (No 1-4), by James Mast de Maeght, this magnificent Ophrys, which was missing until now, is presented in the present site. 

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 30-3-05, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes (Rodos island), 30-3-05, by James Mast de Maeght

2 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 30-3-05, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes (Rodos island), 30-3-05, by James Mast de Maeght

3 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 30-3-05, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes (Rodos island), 30-3-05, by James Mast de Maeght

4 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 30-3-05, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes (Rodos island), 30-3-05, by James Mast de Maeght

Back to Orchids list

Greek orchids home