Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys delphinensis** (argolica group) Six (6) members in this group:

Op. icariensis, Op. delphinensis (current page), Op. argolica, Op. aegea, Op. lucis, Op. lesbis

O. DANESCH & E. DANESCH, 1963

Σπάνια ορχιδέα, ενδημική του Κορινθιακού κόλπου. Σπάνια συναντάται και στην Εύβοια. Ένα από τα λίγα Ευρωπαϊκά είδη με εξελικτικά πρόσφατη υβριδογενή προέλευση, με πιθανούς "γονείς" την Ophrys argolica και πιθανότατα την Ophrys cerastes. Επικονιάζεται μάλιστα από το ίδιο έντομο όπως και η Ophrys argolica και αυτός είναι μάλλον ο λόγος που η τελευταία έχει εκτοπιστεί στα νοτιότερα της Πελοποννήσου. Χαρακτηριστικά της είναι η πολύ αραιή ταξιανθία (όπως φαίνεται στην διαφάνεια Νο3), το τρίλοβο χείλος (όπως στην Ophrys cerastes) και οι λευκές τρίχες στους "ώμους" του χείλους (όπως στην Ophrys argolica). Άνθηση τον Απρίλιο-Μάιο.

horizontal rule

Rare orchid, endemic to Corinthian gulf. Even rarely it occurs in island of Euboia. One of the few European species with recent hybridogenic origin, having as possible parents, Ophrys argolica and most probably Ophrys cerastes. It has the same pollinator as Ophrys argolica and probably due to this reason, the last species has displaced to more southern parts of Peloponnisos. Main characteristics are the lax inflorescence (as you may see in slide No3), the trilobed lip (like  Ophrys cerastes) and the white hairs in the shoulders (like Ophrys argolica). Flowering time on April-May.

 

Πελοπόννησος, Κόρινθος, Αγγελόκαστρο, όρος Τραπεζώνας, 21-4-01, 700μ

Peloponnisos, Korinthos, Aggelokastro, Trapezonas mountain, 21-4-01, 700m

Πελοπόννησος, Κόρινθος, Αγγελόκαστρο, όρος Τραπεζώνας, 21-4-01, 700μ

Peloponnisos, Korinthos, Aggelokastro, Trapezonas mountain, 21-4-01, 700m

Πελοπόννησος, Κόρινθος, Αγγελόκαστρο, όρος Τραπεζώνας, 21-4-01, 700μ

Peloponnisos, Korinthos, Aggelokastro, Trapezonas mountain, 21-4-01, 700m

Back to Orchids list

Greek orchids home