Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys argolica** (argolica group) Six (6) members in this group:

Op. icariensis, Op. delphinensis , Op. argolica (current page), Op. aegea, Op. lucis, Op. lesbis

H. FLEISCHMANN, 1919

Σπάνια ορχιδέα, ενδημική της Πελοποννήσου. Ξεχωρίζει λόγω των παχιών λευκών τριχιδίων στους "ώμους" του χείλους, και του ιδίου του χείλους που είναι αρκετά απλωτό και ευρύ. Αξιοσημείωτος είναι και ο θυρεός, αποτελούμενος συνήθως από δύο παράλληλες, γαλάζιες κηλίδες με λευκό περιθώριο. Οι κηλίδες ενώνονται μερικές φορές στην πάνω ή κάτω άκρη τους (όπως στην διαφάνεια Νο2). Πιθανότερα μέρη για να την συναντήσει κανείς είναι η Λακωνία και η Αργολίδα (απ' όπου και το όνομά της), συνήθως Μάρτιο-Απρίλιο

horizontal rule

Spectacular orchid endemic to Peloponnisos. It is easy recognized by the thick with shoulder hairs of the labellum and the shape of the labellum itself being very wide. Its macula is also remarkable, usually with two parallel bluish spots with white margins. The spots are sometimes joined in their upper or lower edge (see slide No2). It is relatively rare and more common in Lakonia and Argolida counties where it can be found on March-April. 

1 Πελοπόννησος, Μεσσηνία, φαράγγι Βιρού, 20-4-03, 120μ

Peloponnisos, Messinia, Viros gorge, 20-4-03, 120m

2 Πελοπόννησος, Λακωνία, μεταξύ Κρεμαστής-Λαμπόκαμπου, 21-4-03, 750μ

Peloponnisos, Lakonia, between villages Kremasti-Lampokampos, 21-4-03, 750m

3 Πελοπόννησος, Λακωνία, Ν. Μαραθέα, 25-4-05, 10μ

Peloponnisos, Lakonia, N. Marathea, 25-4-05, 10m

4 Πελοπόννησος, Λακωνία, Ν. Μαραθέα, 25-4-05, 10μ

Peloponnisos, Lakonia, N. Marathea, 25-4-05, 10m

5 Πελοπόννησος, Λακωνία, Ν. Μαραθέα, 25-4-05, 10μ

Peloponnisos, Lakonia, N. Marathea, 25-4-05, 10m

Back to Orchids list

Greek orchids home