Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis morio

LINNAEUS, 1753

Είδος πολύ ποικιλόμορφο, ιδίως στον χρωματισμό και το ύψος του. Συγγενεύει και ομοιάζει με την Orchis picta. Σε σχέση με το τελευταίο είδος, η Orchis morio είναι συνήθως ψηλότερο φυτό, με συχνότερα υπόχρωμα άτομα, με μικρότερο πλήκτρο σε αναλογικά με το χείλος, με πυκνότερη ταξιανθία και με κεντρικό λοβό του χείλους, ευρύ και μεγαλύτερο των πλευρικών. Φυτά που ταιριάζουν στην περιγραφή αυτή συναντώνται στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, ωστόσο υπάρχουν άτομα που μοιάζουν πολύ και με την Orchis picta* φαινόμενο που προκαλεί σύγχυση και σε άλλες Μεσογειακές χώρες. Άνθηση τον Μάρτιο-Ιούνιο

* Σημείωση: τα κυριότερα χαρακτηριστικά των φυτών αυτών της Βόρειας Ελλάδας είναι το μεγάλο ύψος, ο συχνός λευκωπός χρωματισμός του χείλους (βλέπε διαφάνειες Νο1 και 2) και τα συχνά υπόχρωμα άτομα (βλέπε διαφάνεια Νο3)

horizontal rule

 

Very variable species especially in its height and coloration. It is closely related to Orchis picta. Relatively with that last species, Orchis morio is usually a higher plant, with more hypochromic individuals, with shorter spur in relation with the lip, with more dense inflorescence and with wide central lobe, longer than lateral lobes. Plants fit to that description are usually met in North Greece, but there are individuals much resembling Orchis picta*, a fact that causes confusion in the most Mediterranean countries. Flowering time: March-June

* Notes: Plants from Northern Greece have the following characteristics: big height, frequent whitish lip coloration (see slides No1 and 2) and frequent hypochromic individuals (see slide No3)

Μακεδονία, Ημαθία, ανατολική πλαγιά Βερμίου, 29-5-04, 650μ

Macedonia, Imathia, eastern slopes of Vermion mountain, 29-5-04, 650m

Μακεδονία, Ημαθία, ανατολική πλαγιά Βερμίου, 29-5-04, 650μ

Macedonia, Imathia, eastern slopes of Vermion mountain, 29-5-04, 650m

Μακεδονία, Ημαθία, Σέλι, 20-5-99, 1200μ

Macedonia, Imathia, Seli village, 20-5-99, 1200m

Back to Orchids list

Greek orchids home