Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis picta

LOISELEUR, 1827

Κοινή ορχιδέα των πεδινών και παραθαλάσσιων περιοχών της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.  Διαφέρει από την συγγενική Orchis morio κυρίως στην ταξιανθία που είναι χαλαρή και πυραμοειδής και στο πλήκτρο που είναι αρκετά μακρύ και εύρωστο (όπως φαίνεται στη διαφάνεια Νο2). Άλλο χαρακτηριστικό είναι τα πιο σταθερώς πορφυρο-ιώδη χρωματισμένα άνθη (για περισσότερα διαφοροδιαγνωστικά στοιχεία δείτε την σελίδα του Orchis morio). Άνθηση τον Μάρτιο-Μάιο.

horizontal rule

An orchid species common in lowlands and littoral locations of North and Central Greece. It differs from the related Orchis morio in the inflorescence which is more lax and pyramidal and in the spur which is more long and robust (as you may see in slide No2). Another particularity is the steadily deep purple-violet flower coloration (for more differential diagnostic data, see Orchis morio photo page). Flowering time: March-May.

 

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, νοτιοανατολική χερσόνησος, κοντά στον κόλπο του Γέρα, 9-4-04, 150μ

East Aegean islands, Lesbos, southeastern peninsula, near Gera gulf, 9-4-04, 150m

Μακεδονία, Χαλκιδική, Σιθωνία, κοντά στη Σάρτη, Πρωτομαγιά 2003, 10μ

Macedonia, Chalkidiki, Sithonia, 1-5-03, 10m

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, νοτιοανατολική χερσόνησος, κοντά στον κόλπο του Γέρα, 9-4-04, 150μ

East Aegean islands, Lesbos, southeastern peninsula, near Gera gulf, 9-4-04, 150m

Back to Orchids list

Greek orchids home