Κεντρική σελίδα
Επάνω

Gymnadenia albida

   

(L) Rich, 1817

Η Gymnadenia albida κατά πολλούς ανήκει σε ξεχωριστό γένος και ονομάζεται αλλιώς Pseudorchis ή Leucorchis albida. Η εξάπλωσή της είναι μεγάλη, ουσιαστικά σε όλη την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ακόμα και σε πολικές περιοχές της Νορβηγίας και Γροιλανδίας. Οδηγοί, όπως του Delforge και των Lorenz και Baumann ανέφεραν ότι η G. albida υπάρχει και στην Ελλάδα χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει φωτογραφική τεκμηρίωση του είδους. Στις αρχές Ιουλίου του 2011, οι Σπύρος Τσιφτσής, Γιώργος Παπαγιάννης και Ζήσης Αντωνόπουλος, ανακάλυψαν πληθυσμό 10 ατόμων G. albida στην Ελλάδα, στο όρος Όρβηλος, σε δάσος ρόμπολων (Pinus heldreichii) με ασβεστολιθικό υπόστρωμα, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, εκτός ορειβατικών μονοπατιών. Επί του παρόντος είναι η πρώτη και μοναδική επιβεβαίωση του είδους εντός Ελληνικών συνόρων. Άνθηση στην Ελλάδα: Τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου.

horizontal rule

Gymnadenia albida, according to many authors, belong to its own separate genus and named also as Pseudorchis or Leucorchis albida. Its distribution is enormous, covering almost all central and northern Europe, even at sub-polar regions as Norway and Greenland. Orchid guides like Delforge's include G. albida in the list of Greek orchids, without any photographic proof of this species existence. In early July 2011, Spyros Tsiftsis, Giorgos Papagiannis and Zissis Antonopoulos discovered a small population of about 10 plants, on mountain Orvilos at the borders with Bulgaria, in Pinus heldreichii forest in an inaccessible location, far away from usual trekking routes. For the moment, this discovery constitute the first and only confirmation that G. albida exists in Greece. Flowering time in Greece: end June - early July.

1 Μακεδονία, Δράμα, Όρβηλος, 3-7-2011

Macedonia, Drama, Orvilos mountain, 3-7-2011

2 Μακεδονία, Δράμα, Όρβηλος, 3-7-2011

Macedonia, Drama, Orvilos mountain, 3-7-2011

3 Μακεδονία, Δράμα, Όρβηλος, 3-7-2011

Macedonia, Drama, Orvilos mountain, 3-7-2011

4 Μακεδονία, Δράμα, Όρβηλος, 3-7-2011

Macedonia, Drama, Orvilos mountain, 3-7-2011

5 Μακεδονία, Δράμα, Όρβηλος, 3-7-2011

Macedonia, Drama, Orvilos mountain, 3-7-2011

6 Μακεδονία, Δράμα, Όρβηλος, 3-7-2011, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, Orvilos mountain, 3-7-2011, by Spyros Tsiftsis

7 Μακεδονία, Δράμα, Όρβηλος, 3-7-2011, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, Orvilos mountain, 3-7-2011, by Spyros Tsiftsis

Back to Orchids list

Greek orchids home