Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys meropes*

   

P. DELFORGE, 2009

Είδος που μοιάζει με την Ophrys omegaifera στις διαστάσεις (χείλος μεγάλο με μήκος 16-22mm) Παρομοίως, ο κεντρικός λοβός είναι διογκωμένος και φέρει εμφανή κεντρική εγκοπή θυμίζοντας πάλι μέλος της ομάδας omegaifera. Ωστόσο, η βασική περιοχή του χείλους εμφανίζει βαθειά αυλάκωση σχήματος V, όπως στην Ophrys pelinaea. Σε σχέση με την τελευταία, έχει πιο απλωτούς πλευρικούς λοβούς. Επίσης το χείλος εμφανίζει έντονη κάμψη ως προς τον επιμήκη άξονα, θυμίζοντας αρκετά την κρητική Ophrys creberrima. Ο θυρεός ορίζεται προς τα κάτω από λευκή γραμμή σχήματος "ω". Στην περιοχή αυτή του χείλους παρατηρείται σαφής εμβάθυνση που χωρίζει τον θυρεό από τους τρεις λοβούς. Επί του παρόντος, η Ophrys meropes έχει βρεθεί στην Κω και την Σάμο (Delforge, Γιώργος Φάκας). Ανθίζει από τα τέλη Μαρτίου μέχρι τα μέσα Απριλίου.

horizontal rule

Similar to Ophrys omegaifera in lip dimensions (lip length 16-22mm) and structure (mid lobe is swollen and with an apparent central notch). Contrary to Ophrys omegaifera, lip base bears a deep V-shaped groove reminding Ophrys pelinaea. Lateral lobes are spreading out and the whole lip is bending downwards reminding the Cretan Ophrys creberrima. The speculum is lined by a thick Ω line at the lower limit and at this area there is a characteristic depression on the lip surface which divides central from lateral lobes. Until now, Ophrys meropes grows at Kos and Samos islands (Delforge, Giorgos Phakas). Late flowering time, end March to mid April.

1 Σάμος, 9-3-2010, από τον Γιώργο Φάκα

Samos, 9-3-2010, by Giorgos Phakas

2 Δωδεκάνησα, Κως, 21-3-2010

Dodecanese, Kos island, 21-3-2010

3 Δωδεκάνησα, Κως, 21-3-2010

Dodecanese, Kos island, 21-3-2010

4 Δωδεκάνησα, Κως, 21-3-2010

Dodecanese, Kos island, 21-3-2010

5 Δωδεκάνησα, Κως, 21-3-2010

Dodecanese, Kos island, 21-3-2010

6 Δωδεκάνησα, Κως, 21-3-2010

Dodecanese, Kos island, 21-3-2010

7 Δωδεκάνησα, Κως, 21-3-2010, σύγκριση με Ophrys blitopertha και Ophrys parvula

Dodecanese, Kos island, 21-3-2010, comparison with Ophrys blitopertha and Ophrys parvula

8 Δωδεκάνησα, Κως, 21-3-2010, ποικιλομορφία ανθέων

Dodecanese, Kos island, 21-3-2010, flower variability

Distribution map

Back to Orchids list

Greek orchids home