Κεντρική σελίδα
Επάνω

Cephalanthera rubra

(LINNAEUS) L.C.M. RICHARD, 1767

Ξεχωριστή ορχιδέα των δασών με πορφυρο-ιώδη χρωματισμό των ανθών της. Παρουσιάζει πολύ μεγάλη σταθερότητα στη μορφολογία της και κατανέμεται σε όλη την ορεινή Ελλάδα σε φυλλοβόλα αλλά και κωνοφόρα δάση. Απαντάται συχνά στους ορεινούς καλοκαιρινούς περιπάτους (Ιούνιο-Ιούλιο), ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Πίνδο.

*Σημείωση: Ο Ηλίας Τσέλος από το Καρπενήσι, προσέφερε ευγενικά πολλές νέες φωτογραφίες (Νο 3-8), βελτιώνοντας την απεικόνιση της ορχιδέας αυτής στο παρόν site

horizontal rule

This beautiful purple-violet colored Cephalanthera shows minimal variability and is distributed all over mountainous Greece, especially in deciduous but also in coniferous woods. It is seen frequently during summer walks (June-July) in central and north Pindos mountains.

*Note: Ilias Tselos from Karpenisi, kindly offered many new photos (No3-8), improving the illustration of this nice orchid.

1 Μακεδονία, Γρεβενά, Βάλλια Κάλντα, 11-7-04, 1200μ

Macedonia, Grevena, Vallia Calda national park. 11-7-04, 1200m

2 Μακεδονία, Γρεβενά, Βάλλια Κάλντα, 11-7-04, 1200μ

Macedonia, Grevena, Vallia Calda national park. 11-7-04, 1200m

3 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, Καλιακούδα, 28-6-2007, 1000μ, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evritania, Kaliakouda mountain, 28-6-07, 1000m, by Ilias Tselos

4 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, Φουρνά, 29-6-05, 1200μ, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evritania, Fourna, 29-6-07, 1200m, by Ilias Tselos

5 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, Φουρνά, 29-6-05, 1200μ, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evritania, Fourna, 29-6-05, 1200m, by Ilias Tselos

6 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, Τυμφρηστός, 19-6-07, 1100μ, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evritania, Τimfristos mountain, 19-6-07, 1100m, by Ilias Tselos

7 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, Τυμφρηστός, 19-6-07, 1100μ, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evritania, Τimfristos mountain, 19-6-07, 1100m, by Ilias Tselos

8 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, Τυμφρηστός, 19-6-07, 1100μ, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evritania, Τimfristos mountain, 19-6-07, 1100m, by Ilias Tselos

Back to Orchids list

Greek orchids home