Κεντρική σελίδα
Επάνω

Himantoglossum caprinum

(MARSHALL VON BIEBERSTEIN) SPRENGEL, 1819

Εντυπωσιακά ψηλό φυτό, που φτάνει μερικές φορές το 1 μέτρο ύψος και ενδημεί κυρίως στα Βαλκάνια. Συχνό τους καλοκαιρινούς μήνες στα βουνά της βόρειας Ελλάδας, με κύριο χαρακτηριστικό του τον πολύ μακρύ κεντρικό λοβό (από 50-90 χιλιοστά)* που φέρει βαθιά εντομή στη μέση (10-50 χιλιοστά βαθιά) και μοιάζει με διχαλωτό ιμάντα ή γλώσσα φιδιού. Ανθίζει αργά, τους μήνες Ιούνιο-Αύγουστο.

*Σημείωση: Τα φυτά των διαφανειών 3, 4, 5 και 6 είναι από περιοχή κοντά στα σύνορα με την FYROM. Έχουν ορισμένα σταθερά χαρακτηριστικά όπως γενικώς μικρότερο ύψος (40-60 εκατοστά), μικρότερο μήκος κεντρικού λοβού (40-50 χιλιοστά) και όχι τόσο βαθιά εντομή (10-20 χιλιοστά βάθος). Παρόμοια γνωρίσματα έχει το είδος Himantoglossum adriaticum που φύεται μόνο μέχρι την Γιουγκοσλαβία. Πιθανά αποτελούν φυτά μεταβατικά του ενός είδους στο άλλο.

horizontal rule

Impressively robust plant, sometimes 1m high, growing mainly in Balkans. Frequent in north Greek mountains during summertime, with main characteristic the very long median lobe (50-90 mm)* which has a deep central notch (10-50 mm) and looks like a strap or snake tongue. It flowers on June-August.

*Notes: The plants shown in slides 3, 4, 5, and 6 are from the Greek-FYROM borders. They have stable characteristics like smaller height (40-60cm), shorter median lobe (40-50mm) and shallow central notch (10-20cm). Himantoglossum adriaticum has similar characteristics but its eastern distribution limit is Yugloslavia. Probably these plants represent transitional plants  between the last species and Himantoglossum caprinum.

1 Ήπειρος, όρος Περιστέρι, Σιράκο, 26-7-98, 1100μ

Epiros, Peristeri mountain, Sirako village, 26-7-98, 1100m

2 Ήπειρος, όρος Περιστέρι, Σιράκο, 26-7-98, 1100μ

Epiros, Peristeri mountain, Sirako village, 26-7-98, 1100m

3 Μακεδονία, Κιλκίς, Φανός, 6-6-04, 710μ

Macedonia, Kilkis, Fanos village, 6-6-04, 710m

4 Μακεδονία, Κιλκίς, Φανός, 6-6-04, 710μ

Macedonia, Kilkis, Fanos village, 6-6-04, 710m

5 Μακεδονία, Κιλκίς, Φανός, 6-6-04, 710μ

Macedonia, Kilkis, Fanos village, 6-6-04, 710m

6 Μακεδονία, Κιλκίς, Φανός, 6-6-04, 710μ

Macedonia, Kilkis, Fanos village, 6-6-04, 710m

Back to Orchids list

Greek orchids home