Κεντρική σελίδα
Επάνω

Neottia nidus-avis

GUETTARD, 1750

Σαπροφυτική ορχιδέα με Ευρασιατική κατανομή. Φύεται στο έδαφος σκιερών δασών, συνήθως οξιάς. Αναγνωρίζεται εύκολα καθώς το χρώμα της είναι κίτρινο-καφέ, λόγω της έλλειψης χλωροφύλλης. Στην Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα δάση των βουνών της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ απουσιάζει από τα νησιά και την Κρήτη. Άνθηση: Μάιος-Ιούλιος.

horizontal rule

Saprophytic orchid with wide Eurasiatic distribution. It grows on the grounds of shadowy forests, usually in beeches.  It can be easily recognized as its color is yellow-brownish, due to the lack of chlorophyll. In Greece, it can be met in the forests of central and north continental mountains, while it is absent from the islands and Crete. Flowering time: May-July.

1 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-06-05, 1400μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-06-05, 1400m

2 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-06-05, 1400μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-06-05, 1400m

3 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-06-05, 1400μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-06-05, 1400m

Back to Orchids list

Greek orchids home