Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys phryganae (lutea group)

J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS, 1991

Σπανιότερη από την O.sicula, περιορίζεται στα Βαλκάνια και τα νησιά του Αιγαίου. Το χείλος είναι με κάμψη προς τα κάτω και σχηματίζει "γόνατο" στη βάση του χείλους (για πιο πολλά στοιχεία για αναγνώριση των ειδών της ομάδας lutea, βλέπε O.sicula). Ανθίζει Μάρτιο-Μάιο.

horizontal rule

Rarer than O.sicula, is restricted in Balkans and Aegean islands. The lip is bending downwards with a knee-like configuration at the base (for more clues about the recognition of members of the group, see O.sicula).  Flowering time: March-May.

Θεσσαλία, Μαγνησία, χερσόνησος Πηλίου, Άφυσσος, 21-3-04, 70μ

Thessalia, Magnesia, Pilion peninsula, Aphyssos village, 21-3-04, 70m

Πελοπόννησος, Μεσσηνία, Καρδαμύλη, 20-3-98, 250μ

Peloponnisos, Messinia, Kardamili, 20-3-98, 250m

Back to Orchids list

Greek orchids home