Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis quadripunctata

CYRILLO ex TENORE, 1811

Ονομάζεται έτσι λόγω των (συνήθως) τεσσάρων σημαδιών, σαν πορφυρές τελείες, του χείλους. Ξέχωρο είδος παρά την συγγένειά του με την Orchis anatolica. Υβριδίζεται συχνά με την τελευταία και ξεχωρίζει από αυτήν λόγω του κατερχόμενου πλήκτρου και των ελάχιστων σημαδιών του θυρεού (για περισσότερα βλέπε στην σελίδα του Orchis (x)sezikiana).  Είδος της ανατολικής Μεσογείου, σε αφθονία στην Ελλάδα, ακόμα και σε ημιορεινές περιοχές (βλέπε διαφάνεια Νο2). Άνθηση: Μάρτιος-Ιούνιος.

horizontal rule

Its name derives from the (usually) four spots of the lip. Clearly separate species, even though related to Orchis anatolica. It forms many hybrids with this last orchid, from which it can be discriminated by the less macula spots and the descending spur (for more see the page of Orchis (x)sezikiana). East Mediterranean species, abundant in Greece, even in semi-mountainous regions (as you may see in slide No2).Flowering time: March-June.

1 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04, 350μ

East Aegean islands, Lesbos, Aphalonas, 10-4-04, 350m

2 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, Βροντού, 6-5-04, 450μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, Vrondou village, 6-5-04, 450m

3 Πελοπόννησος, Λακωνία, μεταξύ Κρεμαστής-Λαμπόκαμπου, 21-4-03, 750μ

Peloponnisos, Lakonia, between villages Kremasti-Lampokampos, 21-4-03, 750m

4 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 14-04-07, 700μ

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos village, 14-04-07, 700m

5 Μακεδονία, Σέρρες, Μενοίκιο, 5-5-07, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Menoikion mountain, by Spyros Tsiftsis

Back to Orchids list

Greek orchids home