Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys insectifera (insectifera group)

One (1) member in this group:

Op. insectifera (current page)

LINNAEUS, 1753

Με εκτεταμένη εξάπλωση στην Ευρώπη, εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα, όπου και το νοτιο-ανατολικότερο όριο της εξάπλωσής της. Η μοναδική τοποθεσία στην οποία με σιγουριά έχει παρατηρηθεί λίγες φορές τα τελευταία 25 χρόνια βρίσκεται κοντά στα σύνορα με Αλβανία*. Αναγνωρίζεται εύκολα λόγω του ξεχωριστού σχήματος του άνθους και είναι η μοναδική Ophrys που προσελκύει ως επικονιαστές, σφήκες του γένους Argogorytes. Ψηλός και λεπτός βλαστός με πολυάριθμα, λεπτά άνθη που διατάσσονται σε αραιή ταξιανθία. Ανθίζει σχετικά αργά, στην Ελλάδα τον μήνα Μάιο.

*Σημείωση: Η Ophrys insectifera έχει αναφερθεί σε μία και μοναδική τοποθεσία κοντά στην Κακαβιά, από τους B. & E. Willing, το 1985. Το 2005 ξαναβρέθηκε στην ίδια περιοχή από τον H Kretzschmar, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε οδηγίες που βοήθησαν ουσιαστικά στην ανεύρεση και φωτογράφηση του μοναδικού αυτού είδους. Η μοναδική αυτή τοποθεσία αποικίζεται από περίπου 20 άτομα και χρήζει προστασίας, καθώς η περιοχή χρησιμοποιείται σαν πέρασμα από λαθρομετανάστες. Η αναφορά του Άλκιμου ότι η insectifera υπάρχει και στην Εύβοια, αναμένει επιβεβαίωση. 

horizontal rule

With wide distribution in central and northern Europe, extremely rare in Greece, which represents its most south-eastern limit of distribution. The sole site in which with certainty this orchid has been observed, few times, during the last 25 years is located close to Hellenic-Albanian borders, in Epiros*. It is easily recognized due to its unique flower shape and it is the only Ophrys that attracts as pollinators, wasps of the genus Argogorytes. Thin and tall stem with numerous small flowers in lax inflorescence. Late flowering time, in Greece, through May.

*Note: Ophrys insectifera has been observed in only one site close to Kakavia, by  B. & E. Willing, in 1985.  H Kretzschmar rediscovered it in 2005 and very kindly gave precious information which helped substantially to the finding and picturing of this unique species. This unique location is colonized by about 20 individuals and needs protection as the wider area is used as passage by Albanian immigrants. The report by Alkimos that insectifera exists in Euboia island too, has to be confirmed.    

1 Ήπειρος, Ιωάννινα, Δελβινάκι, 13-5-06, 600μ

Epiros, Ioannina, Delvinaki village, 13-5-06, 600m

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, Δελβινάκι, 13-5-06, 600μ

Epiros, Ioannina, Delvinaki village, 13-5-06, 600m

3 Ήπειρος, Ιωάννινα, Δελβινάκι, 13-5-06, 600μ

Epiros, Ioannina, Delvinaki village, 13-5-06, 600m

4 Ήπειρος, Ιωάννινα, Δελβινάκι, 13-5-06, 600μ

Epiros, Ioannina, Delvinaki village, 13-5-06, 600m

Back to Orchids list

Greek orchids home