Κεντρική σελίδα
Επάνω

Gymnadenia frivaldii

Five (5) members in this genus:

G. albida, G. frivaldii (current page), G. conopsea, G. odoratissima, G. rhellicani

HAMPE ex GRIESEBACH, 1844

Η ξεχωριστή αυτή ορχιδέα ταξινομήθηκε πρόσφατα στο ίδιο γένος με την Gymnadenia conopsea αφού η συγγένεια τους επιβεβαιώθηκε με μοριακές αναλύσεις. Ενδημική των Βαλκανικών βουνών. Στην Ελλάδα με σιγουριά φύεται στο όρος Βίτσι* της Καστοριάς και στην Πίνδο. Τα άνθη είναι πολύ μικρά, όπως κοντός είναι και ο βλαστός του φυτού. Προτιμάει βαλτώδη, ορεινά λιβάδια και όχθες ρυακιών, σε ξέφωτα δασών οξιάς, σε μεγάλα υψόμετρα (>1000μ) και συνήθως σχηματίζει αποικίες μαζί με την Dactylorhiza cordigera. Άνθηση: Ιούνιος - Ιούλιος.

*Σημείωση: Οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται από τοποθεσία στο Βίτσι, που υπέδειξε ευγενικά ο dr. Horst Kretzschmar.

horizontal rule

Recently, this extraordinary orchid was classified together with Gymnadenia conopsea under the same genus and their affinity confirmed by molecular tests. Balkan endemic, in Greece, it grows in Vitsi mountain*, close to the borders with FYROM and in Pindus range. It's flowers are very small, whitish to pink and the stem is also short. It grows in marshy fields and stream banks, in clearings of beech forests, at high altitudes (>1000m), usually together with Dactylorhiza cordigera. Flowering time: June-July.

*Note: The following photos come from a location in Vitsi mountain, kindly indicated by dr. Horst Kretzschmar.

1 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

2 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

3 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

4 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

5 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

6 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

Back to Orchids list

Greek orchids home