Κεντρική σελίδα
Επάνω

Gymnadenia rhellicani

Five (5) members in this genus:

G. albida, G. frivaldii, G. conopsea, G. odoratissima, G. rhellicani (current page)

(TEPPNER & E. KLEIN) TEPPNER & E. KLEIN, 1990

Κοντό φυτό άλλα με εντυπωσιακά πορφυρά-μαύρα άνθη που αναδίδουν μυρωδιά βανίλιας και είναι ανεστραμμένα (το χείλος έχει κατεύθυνση προς τα πάνω). Με πυκνή κωνική, ταξιανθία. Στην Ελλάδα πιθανά υπάρχει μόνο στο όρος Φαλακρό της Δράμας στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στην αλπική ζώνη, όπου είναι αρκετά σπάνιο και κινδυνεύει από την επέκταση του χιονοδρομικού κέντρου. Στο Φαλακρό ανθίζει στα μέσα Ιουλίου-Αύγουστο.

horizontal rule

Short plant with impressive purple-black flowers, which have a pleasant vanilla scent and are inverted (the lip shows upwards). Inflorescence dense, short and conical.  In Greece is extremely rare and probably exists only in the alpine zone of Falakron mountain of Drama, close to Hellenic-Bulgarian borders, where it is scatters in alpine pastures in an altitude > 2000m and endangered by the expansion of the mountain's ski resort. Flowering time: mid July-August.

1 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 15-7-06, 201

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 15-7-06, 2010m

2 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 15-7-06, 2060μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 15-7-06, 2060m

3 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 15-7-06, 2060μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 15-7-06, 2060m

4 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 15-7-06, 2060μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 15-7-06, 2060m

5 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 15-7-06, 201

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 15-7-06, 2010m

Back to Orchids list

Greek orchids home