Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis anthropophora

(LINNAEUS) ALLIONI, 1753

Είδος αρκετά διαδεδομένο στη Μεσόγειο, με χαρακτηριστικά ανθρωπόμορφα άνθη. Συγγενικό της Orchis simia, παλιότερα κατατασσόταν σε άλλο γένος (Aceras), λόγω της έλλειψης πλήκτρου. Ανθίζει από Απρίλιο ως Ιούνιο.

horizontal rule

Species with wide distribution with characteristically human-shaped flowers (anthropos=man). Close to Orchis simia, once considered as an orchid of distinct genus (Aceras), due to the lack of spur. Flowering time: April-June.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04, 280μ

East Aegean islands, Lesbos, Aphalonas village, 10-4-04, 280m

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04, 280μ

East Aegean islands, Lesbos, Aphalonas village, 10-4-04, 280m

Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Αλιβέρι, 17-3-01

Sterea Ellada, Euboia, Aliveri, 17-3-01

Back to Orchids list

Greek orchids home