Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis simia

LAMARCK, 1779

Ευπροσάρμοστο είδος που ανευρίσκεται σε πολλά διαφορετικά ενδιαιτηματα, σε όλη την Ευρώπη και από τα βουνά της βόρειας Ελλάδας μέχρι την Κρήτη. Χείλος με μακριές προεξοχές, που μοιάζει με μικρό πίθηκο (simia=πίθηκος). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι τα άνθη του από τα οποία ανοίγουν πρώτα τα κορυφαία και ύστερα αυτά που είναι πιο κάτω. Ανθίζει Μάρτιο-Ιούνιο.

horizontal rule

Adaptable species which grows in many different habitats, all over Europe and from northern Greek mountains to Crete. Lip with long projections which give the whole flower the appearance of a monkey (simia=monkey). Specific property of its flowers is that they open starting from the top to the bottom. It flowers on March-June.

1 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, Βροντού, 6-5-04, 450μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, Vrondou village, 6-5-04, 450m

2 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, Βροντού, 6-5-04, 450μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, Vrondou village, 6-5-04, 450m

3 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, ανατολική πλαγιά, 6-5-06, 1250μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, east slopes, 6-5-06, 1250m

Back to Orchids list

Greek orchids home