Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys holoserica subsp. graeca** (bornmuelleri group)    

B.Baumann & H.Baumann, 2005

J. Eur. Orch. 37: 723 (2005)

Μετά την αναγνώριση από τον Αλιμπέρτη ότι οι Ophrys candica συχνά φέρουν μακριά πλευρικά "κέρατα" (πλευρικοί λοβοί), ονομάζοντας τις Ophrys candica var. minoa, ο Delforge, το 1991, ανακοίνωσε ότι η Ophrys candica var. minoa έχει μεγάλη εξάπλωση στο Αιγαίο και την Ανατολία. Τα επόμενα χρόνια, παρόμοια φυτά από την ανατολική Μεσόγειο, διασπάστηκαν σε νέα taxa, την Ophrys lacaena, Ophrys holoserica ssp. graeca, Ophrys candica ssp. cytherea, Ophrys helios, Ophrys lyciensis, ενώ στην ίδια ομάδα φαίνεται να ανήκουν οι Ophrys heterochila τουλάχιστον της Σάμου. Στον πίνακα, στο τέλος της σελίδας παρατίθενται οι σημαντικότερες διαφορές των taxa που φαίνεται ότι συγγενεύουν με την Ophrys candica και φέρουν μακριούς πλευρικούς λοβούς.

Ένα από αυτά είναι και ο Ophrys holoserica ssp. graeca που αναφέρεται από την νότια Πελοπόννησο και μοιάζει με την Ophrys lacaena, αλλά έχει πρασινωπό περιάνθιο (χαρακτηριστικό όχι σταθερό), μεγαλύτερο χείλος και μεγαλύτερα σέπαλα. Η απόφυσή της, επίσης, είναι μεγάλη και φαρδιά σε αντίθεση με την λεπτή απόφυση της  Ophrys lacaena. Είναι πολύ πιθανό, όλα αυτά τα taxa της νότιας Πελοποννήσου να είναι συνώνυμα, καθώς το 2009, ο Stefan Hertel ανακάλυψε και αναγνώρισε με την βοήθεια του καθηγητή Hannes Paulus, ότι η Ophrys lacaena επικονιάζεται από τον επικονιαστή της Ophrys candica, την Eucera furfurea.

horizontal rule

After the recognition by Alibertis, that some individuals of Ophrys candica have long side lobes ("horns"), named by him as Ophrys candica var. minoa, Pierre Delforge, in 1991, announced that Ophrys candica var. minoa has a wide distribution in Aegean and Anatolia. During the next years, similar plants from east Mediterranean divided into several new taxa: Ophrys lacaena, Ophrys holoserica ssp. graeca, Ophrys candica ssp. cytherea, Ophrys helios, Ophrys lyciensis. Ophrys heterochila, at least the plants from Samos seem to belong to the same group of plants, formerly known as "minoa". In the table at the end of this page you may see the most important differences of these new taxa, which are related to Ophrys candica and have long side lobes.

Ophrys holoserica ssp. graeca is one of them and distributed together with Ophrys lacaena at south Peloponnisos. It has usually but not always greenish perianth, longer lip and longer sepals, big and wide appendix. It is very possible that, all these related taxa from south Peloponnisos and Kythira, represent the same species, as in 2009, Stefan Hertel recorded that Ophrys lacaena is pollinated by the pollinator of Ophrys candica, the bee Eucera furfurea.

1 Πελοπόννησος, Λακωνία, Γύθειο, 13-4-2010, από τον Karel Kreutz

Peloponnisos, Lakonia, Gytheion, 13-4-2010, by Karel Kreutz

2 Πελοπόννησος, Λακωνία, Γύθειο, 13-4-2010, από τον Karel Kreutz

Peloponnisos, Lakonia, Gytheion, 13-4-2010, by Karel Kreutz

3 Πελοπόννησος, Λακωνία, Γύθειο, 13-4-2010, από τον Karel Kreutz

Peloponnisos, Lakonia, Gytheion, 13-4-2010, by Karel Kreutz

4 Πελοπόννησος, Λακωνία, Γύθειο, 13-4-2010, από τον Karel Kreutz

Peloponnisos, Lakonia, Gytheion, 13-4-2010, by Karel Kreutz

5 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 1-5-2010

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos, 1-5-2010

6 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 1-5-2010

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos, 1-5-2010

7 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 1-5-2010

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos, 1-5-2010

8 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 1-5-2010

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos, 1-5-2010

9 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 1-5-2010

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos, 1-5-2010

10 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 1-5-2010

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos, 1-5-2010

 

Σύγκριση μελών της ομάδας holoserica (bornmuelleri) με μεγάλους πλευρικούς λοβούς (κέρατα), παλιότερα γνωστά ως "minoa"

Comparison of holoserica (bornmuelleri) group members with long side horns, formerly known as "minoa"

είδος Ophrys holoserica ssp. graeca Ophrys lacaena Ophrys candica Ophrys candica ssp. cytherea Ophrys lyciensis Ophrys heterochila
μήκος χείλους (mm) 14-16 10-16 10-14 9-11 12-17 7-9 (??)
lip length (mm)
κατανομή Νότια Πελοπόννησος Νότια Πελοπόννησος Νότια Πελοπόννησος, Κρήτη, Ρόδος Κύθηρα Σάμος, Κως Σάμος, Κως?, Ρόδος?
distribution south Peloponnisos south Peloponnisos south Peloponnisos, Crete, Rhodes Kythira Samos, Kos Samos, Kos?, Rhodes?
επικονιαστής ?

Eucera furfurea

Eucera furfurea

Eucera furfurea

Eucera graeca

Eucera cypria

pollinator
σχήμα χείλους φουτσιφλοροειδές φουτσιφλοροειδές φουτσιφλοροειδές φουτσιφλοροειδές φουτσιφλοροειδές φουτσιφλοροειδές
lip shape fucifloroid fucifloroid fucifloroid fucifloroid fucifloroid fucifloroid
τριχοφυΐα εξασθενημένη στην κορυφή εξασθενημένη στην κορυφή παχιά, κυκλοτερής κυκλοτερής εξασθενημένη στην κορυφή συνήθως κυκλοτερής
pilosity attenuated at the top attenuated at the top thick, complete complete attenuated at the top usually complete
απόφυση μεγάλη-φαρδιά μικρή-λεπτή μεγάλη-φαρδιά μικρή-λεπτή μεγάλη-φαρδιά συνήθως μικρή-λεπτή
appendix big, wide small, thin big, wide small, thin big, wide usually small and thin

Back to Orchids list

Greek orchids home