Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys lyciensis (bornmuelleri group)    

 H.F.Paulus, E. Gügel & D. & U.Rückbrodt, 2001

H Ophrys lyciensis θεωρείται είδος της Ανατολίας με κέντρο κατανομής την περιοχή της Λυκίας. Οι συγγραφείς αναγνώρισαν το 2001 ξεχωριστό επικονιαστή και την διαχώρισαν από άλλα μέλη της ομάδας, κυρίως από την Ophrys candica. Σε σχέση με την τελευταία έχει μεγάλο βλαστό (ω 70εκ ύψος), μεγάλα και πυκνά βασικά φύλλα, πιο επιμηκυσμένα σέπαλα, λίγο μεγαλύτερο, πιο τετράγωνο χείλος και πιο επίπεδο στη βάση χείλος, τριχοφυία που εξασθενεί σημαντικά προς την κορυφή του χείλους και εύρωστες και γυριστές προς τα έξω πλαϊνές αποφύσεις. H lyciensis βρέθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα: από τον Delforge στην Κω, από τον Bernd Tenschert (Hohenstadt, Γερμανία), ο οποίος παραχώρησε ευγενικά τις παρακάτω φωτογραφίες, στην Σάμο και Κω και από την Monika Hirth στο Καστελόριζο το 1993. 

horizontal rule

Ophrys lyciensis was considered to be endemic to Anatolia, with a distribution centered at Lycia region. The authors recognized in 2001 a different pollinator and separated it from other members of the group, especially from Ophrys candica. In relation to the latter, it has high stem, big and dense basal leaves, long sepals, bigger and more square lip, pilosity which attenuates towards the top of the lip and robust, outwards pointing side projections. Ophrys lyciensis was found recently in Greece: At Kos by Delforge, at Samos and Kos by Bernd Tenschert (Hohenstadt, Germany), who kindly gave the following photos and at Kastelorizo island, in 1993, by Monika Hirth

1 Κως, 16-4-2005

Kos, 16-4-2005

2 Κως, 16-4-2005

Kos, 16-4-2005

3 Κως, 16-4-2005

Kos, 16-4-2005

4 Σάμος, Ηραίο 14-3-2010, από τον Bernd Tenschert.

Samos, Heraeo, 14-3-2010, by Bernd Tenschert.

5 Κως, Πύλι, 25-3-2010, από τον Bernd Tenschert.

Kos, Pyli, 25-3-2010, by Bernd Tenschert.

6 Κως, Πύλι, 25-3-2010, από τον Bernd Tenschert.

Kos, Pyli, 25-3-2010, by Bernd Tenschert.

7 Κως, Πύλι, 25-3-2010, από τον Bernd Tenschert.

Kos, Pyli, 25-3-2010, by Bernd Tenschert.

8 Σάμος, Ηραίο 14-3-2010, από τον Bernd Tenschert.

Samos, Heraeo, 14-3-2010, by Bernd Tenschert.

9 Τουρκία, Αττάλεια, Κας, 20-4-2004, από τον Nejdet Bozkurt

Turkey, Antalya, Kas, 20-4-2004, by Nejdet Bozkurt

10 Τουρκία, Αττάλεια, Κας, 20-4-2004, από τον Nejdet Bozkurt

Turkey, Antalya, Kas, 20-4-2004, by Nejdet Bozkurt

11 Τουρκία, Αττάλεια, Κας, 20-4-2004, από τον Nejdet Bozkurt

Turkey, Antalya, Kas, 20-4-2004, by Nejdet Bozkurt

12 Τουρκία, Αττάλεια, Απρίλιος 2009, από τον Ferdinand Ellenbast

Turkey, Antalya, April 2009, by Ferdinand Ellenbast

13 Τουρκία, Αττάλεια, Απρίλιος 2009, από τον Ferdinand Ellenbast

Turkey, Antalya, April 2009, by Ferdinand Ellenbast

14 Τουρκία, Αττάλεια, Απρίλιος 2009, από τον Ferdinand Ellenbast

Turkey, Antalya, April 2009, by Ferdinand Ellenbast

15 Τουρκία, Αττάλεια, Απρίλιος 2009, από τον Ferdinand Ellenbast

Turkey, Antalya, April 2009, by Ferdinand Ellenbast

Distribution map

Back to Orchids list

Greek orchids home