Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys umbilicata (umbilicata group)

DESFONTAINES, 1807

Ο τρίτος εκπρόσωπος της ομάδας umbilicata, ξεχωρίζει από την Ophrys attica μόνο από το χρωματισμό των σέπαλων - πετάλων (από λευκά ως ροζ) και την ανατολικότερη κατανομή (νησιά ανατολικού Αιγαίου). Επίσης διαθέτει κοντότερο βλαστό και αραιότερη και βραχύτερη ταξιανθία. Φύεται σε αφθονία σε Ρόδο, Κω, Σάμο, Χίο, Λέσβο και ανθίζει τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

horizontal rule

The third representative of umbilicata group. It is very similar to Ophrys attica, distinguished only by the coloration of the perianth (whitish - pink sepals and petals) and the more eastern distribution (eastern Aegean islands). It has, also, shorter stem and more lax and small infloresence. It grows in abundance, at least in the islands Rhodes, Kos, Samos, Chios and Lesbos and flowers during the months March and April.

1 Δωδεκάνησα, Κως, Ασφενδίου, 310μ, 16-04-05

Dodecanese, Kos island, Asfendiou village, 310m, 16-04-05

2 Δωδεκάνησα, Κως, 310μ, 16-04-05

Dodecanese, Kos island, 310m, 16-04-05

3 Δωδεκάνησα, Κως, 310μ, 16-04-05

Dodecanese, Kos island, 310m, 16-04-05

4 Δωδεκάνησα, Κως, 310μ, 16-04-05

Dodecanese, Kos island, 310m, 16-04-05

Back to Orchids list

Greek orchids home