Κεντρική σελίδα
Επάνω

Dactylorhiza smolikana*

B. WILLING & E. WILLING, 1989

Δακτυλόριζα που ξεχωρίζει από την Dactylorhiza pindica λόγω της αραιότερης ταξιανθίας και των άστικτων βασικών φύλλων και από την Dactylorhiza baumanniana λόγω του ψηλότερου βλαστού.

horizontal rule

Dactylorhiza which differs from Dactylorhiza pindica due to the more lax inflorescence and unspotted leaves and from Dactylorhiza baumanniana due to the higher stem.

1 Ήπειρος, Ιωάννινα, Σμόλικας, 8-2000, από τον Helmut Presser

Epiros, Ioannina, Smolikas mountain, 8-2000, by Helmut Presser

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, Σμόλικας, 8-2000, από τον Helmut Presser

Epiros, Ioannina, Smolikas mountain, 8-2000, by Helmut Presser

3 Ήπειρος, Ιωάννινα, Σμόλικας, 8-2000, από τον Helmut Presser

Epiros, Ioannina, Smolikas mountain, 8-2000, by Helmut Presser

4 Ήπειρος, Ιωάννινα, Σμόλικας, 8-2000, από τον Helmut Presser

Epiros, Ioannina, Smolikas mountain, 8-2000, by Helmut Presser

5 Ήπειρος, Ιωάννινα, Σμόλικας, 8-2000, από τον Helmut Presser

Epiros, Ioannina, Smolikas mountain, 8-2000, by Helmut Presser

6 Ήπειρος, Ιωάννινα, Σμόλικας, 8-2000, από τον Helmut Presser

Epiros, Ioannina, Smolikas mountain, 8-2000, by Helmut Presser

Back to Orchids list

Greek orchids home