Κεντρική σελίδα
Επάνω

Dactylorhiza baumanniana*

HÖLZINGER & KÜNKELE, 1981

Πρόσφατα περιγραφείσα Dactylorhiza με έντονα κυανο-ιώδη άνθη (μερικές φορές λιλά) και βασικά φύλλα, λογχοειδή, με κηλίδες και συνήθως ανερχόμενα. Φύεται στην οροσειρά της Πίνδου, σε βαλτώδη και υγρά εδάφη, σε άκρες ρεμάτων και ανθίζει τους μήνες Μάιο-Ιούνιο. Ξεχωρίζει από την συγγενική Dactylorhiza smolikana, έχοντας πιο σκουρόχρωμα άνθη και τις χαρακτηριστικές κηλίδες στα βασικά φύλλα. Επίσης από την Dactylorhiza pindica λόγω της αραιότερης ταξιανθίας, των σκουρότερων στο χρωματισμό ανθών και του μικρότερου ύψους του βλαστού.

horizontal rule

Recently described Dactylorhiza with deep magenta, rarely lilac flowers and basal leaves spotted and usually erect. It grows in the Pindos range, in marshy and wet soils and stream banks and flowers on May-June. It is distinguished from the relative Dactylorhiza smolikana, by having more dark flower colors and the characteristic spots on the basal leaves. Also from Dactylorhiza pindica, due to the more lax inflorescence, the darker flowers and the shorter size of the stem and leaves.

1 Μακεδονία, Γρεβενά, Αβδέλλα, 29-5-04, 1350μ

Macedonia, Grevena, Abdella village, Pindos range, 29-5-04, 1350m

2 Μακεδονία, Γρεβενά, Αβδέλλα, 29-5-04, 1350μ

Macedonia, Grevena, Abdella village, Pindos range, 29-5-04, 1350m

3 Μακεδονία, Γρεβενά, Αβδέλλα, 29-5-04, 1350μ

Macedonia, Grevena, Abdella village, Pindos range, 29-5-04, 1350m

4 Ήπειρος, Ιωάννινα, Φούρκα, 4-6-06, 1500μ

Epiros, Ioannina, Fourka village, 4-6-06, 1500m

Back to Orchids list

Greek orchids home