Κεντρική σελίδα
Επάνω

Himantoglossum robertianum

(LOISELEUR) GREUTER, 1807

Ευρέως διαδεδομένη στα παραλιακά μέρη ορχιδέα με πυκνή ταξιανθία, μεγάλα άνθη, και μεγάλα βασικά φύλλα. Σταθερή μορφολογικά, ανθίζει νωρίς την άνοιξη, από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο.

horizontal rule

An orchid with wide distribution in coastal locations, dense inflorescence and big flowers and basal leaves. Stable species, which flowers early, during months January-April.

Πελοπόννησος, Μεσσηνία, Τσέρια, Ταΰγετος, 24-3-98, 720μ

Peloponnisos, Messinia, Tseria village, Taygetos mountain, 24-3-98, 720m

Πελοπόννησος, Μεσσηνία, Τσέρια, Ταΰγετος, 24-3-98, 720μ

Peloponnisos, Messinia, Tseria village, Taygetos mountain, 24-3-98, 720m

Πελοπόννησος, Μεσσηνία, Τσέρια, Ταΰγετος, 24-3-98, 720μ

Peloponnisos, Messinia, Tseria village, Taygetos mountain, 24-3-98, 720m

Back to Orchids list

Greek orchids home