Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis laxiflora

LAMARCK, 1778

Κοινό είδος των υγρών λιβαδιών, εύκολα αναγνωρίσιμο λόγω του βαθέως πορφυρο-ιώδους χρώματος των ανθών, της χαλαρής ταξιανθίας (απ' όπου και το όνομά της) και του πολύ μικρού ή απόντος μεσαίου λοβού του χείλους. Ανθίζει τον Απρίλιο-Ιούλιο.

horizontal rule

Common species in wet grasslands, easily recognizable by the deep puprle-violet flowers, the lax inflorescence (as indicated by its name) and the small or absent central lobe. It flowers on April-July.

1 Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χορτιάτης, 10-5-98, 550μ

Macedonia, Thessaloniki, Hortiatis mountain, 10-5-98, 550m

2 Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χορτιάτης, 10-5-98, 550μ

Macedonia, Thessaloniki, Hortiatis mountain, 10-5-98, 550m

3 Πελοπόννησος, Αχαΐα, 17-4-06, από τον Ανδρέα Μιχαλόπουλο

Peloponnisos, Achaia, 17-4-06, by Andreas Michalopoulos

4 Πελοπόννησος, Αχαΐα, 17-4-06, από τον Ανδρέα Μιχαλόπουλο

Peloponnisos, Achaia, 17-4-06, by Andreas Michalopoulos

Back to Orchids list

Greek orchids home