Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis pontica

Taubenheim, 1975

 

Είδος που βρέθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα από τον Σπύρο Τσιφτσή (Τσιφτσής 2009). Είναι ορχιδέα που προτιμά σκιερά δάση οξιάς, με μικρό βλαστό, σχετικά μικρά και σπουροπράσινα φύλλα. Το άνθος της χαρακτηριστικά λευκό, με σχεδόν ανεπαίσθητα εξογκώματα στην βάση του επιχειλίου και με χαρακτηριστικά ευρύ, κυπελλοειδές υποχείλιο. Ανθίζει αργά, κυρίως το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Το 2011, βρέθηκαν μερικές ακόμα θέσεις στα όρη της Λεκάνης και πάλι από τον Τσιφτσή.  Στην Ελλάδα απαντά σε υγρές τοποθεσίες σε δάση οξιάς, οξιάς-πεύκης και θαμνώνες γαύρου-οστρυάς.

horizontal rule

Recently discovered in Greece, by Spyros Tsiftsis (Tsiftsis 2009), this species prefers shady beech forests, has a small stem, relatively small and dark - green leaves and a characteristic pale flowers with very small bosses at the base of epichil and a wide, cup-shaped hypochil. Flowering late, at first fortnight of August.  In 2011, some more locations were discovered once again by Tsiftsis at Lekani mountains, north of Kavala. In Greece it grows at wet places under Fagus and sometimes mixed beech-black pine (Pinus nigra) forests.

1 Μακεδονία, Δράμα, Ροδόπη, Φρακτός, 3-8-2007, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, Rhodopi, Fraktos forest, 3-8-2007, by Spyros Tsiftsis

2 Μακεδονία, Δράμα, Ροδόπη, Φρακτός, 12-8-2008, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, Rhodopi, Fraktos forest, 12-8-2008, by Spyros Tsiftsis

3 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 30-7-2011, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountains, 30-7-2011, by Spyros Tsiftsis

4 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 30-7-2011, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountains, 30-7-2011, by Spyros Tsiftsis

5 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 30-7-2011, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountains, 30-7-2011, by Spyros Tsiftsis

6 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 30-7-2011, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountains, 30-7-2011, by Spyros Tsiftsis

Distribution map

Back to Orchids list

Greek orchids home