Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys reinhardiorum (reinholdii group)  

H.F. Paulus, 2008

Παρόμοια με την Ophrys reinholdii, κατανέμεται στην βόρεια Ελλάδα, βορειότερα από την Ελασσόνα και ανατολικά μέχρι τον Νέστο. Μορφολογικά θυμίζει την ανατολίτικη Ophrys strausii και έχει μικρό άνθος με πρασινωπό περιάνθιο. Ανθίζει αργότερα από την Ophrys reinholdii και έλκει διαφορετικό επικονιαστή την Eupavolvskia funeraria

horizontal rule

Similar to Ophrys reinholdii but distributed to northern Greece, to regions north of Elassona, eastwards reaching Nestos valley. Its flowers remind Ophrys strausii of Turkey, they are small with green perianth. Flowering later than Ophrys reinholdii, it attracts a different pollinator, the bee Eupavolvskia funeraria.

1 Μακεδονία, Ημαθία, Καστανιά, Βέρμιο, 29-5-04, 1200μ

Macedonia, Imathia, Kastania village, Vermion mountain, 29-5-04, 1200m

2
3 Μακεδονία, Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδόδασος, 9-5-04, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 9-5-04, 660m

5 Μακεδονία, Ημαθία, Ελαφίνα, Πιέρια Όρη, 16-5-04, 550μ

Macedonia, Imathia, Elaphina village, Pieria range, 16-5-04, 550m

6
7 Μακεδονία, Ημαθία, Καστανιά, Βέρμιο, 29-5-04, 1200μ

Macedonia, Imathia, Kastania village, Vermion mountain, 29-5-04, 1200m

8
10 Μακεδονία, Ημαθία, Καστανιά, Βέρμιο, 29-5-04, 1200μ

Macedonia, Imathia, Kastania village, Vermion mountain, 29-5-04, 1200m

11 Μακεδονία, Ημαθία, Καστανιά, Βέρμιο, 1-6-2008, 1200μ

Macedonia, Imathia, Kastania village, Vermion mountain, 1-6-2008, 1200m

12 Μακεδονία, Ημαθία, Καστανιά, Βέρμιο, 1-6-2008, 1200μ

Macedonia, Imathia, Kastania village, Vermion mountain, 1-6-2008, 1200m

13 Μακεδονία, Κοζάνη, 17-5-2009

Macedonia, Kozani, 17-5-2009

14 Μακεδονία, Κοζάνη, 17-5-2009

Macedonia, Kozani, 17-5-2009

15 Μακεδονία, Όλυμπος, 17-5-2009

Macedonia, Olympos, 17-5-2009

16 Μακεδονία, Όλυμπος, 17-5-2009

Macedonia, Olympos, 17-5-2009

17 Μακεδονία, Γιαννιτσά,  24-5-2010

Macedonia, Giannitsa, 24-5-2010

18 Μακεδονία, Γιαννιτσά,  24-5-2010

Macedonia, Giannitsa, 24-5-2010

19 Μακεδονία, Γιαννιτσά,  24-5-2010

Macedonia, Giannitsa, 24-5-2010

20 Μακεδονία, Γιαννιτσά,  24-5-2010

Macedonia, Giannitsa, 24-5-2010

21 Μακεδονία, Γιαννιτσά,  24-5-2010

Macedonia, Giannitsa, 24-5-2010

22 Μακεδονία, Γιαννιτσά,  24-5-2010

Macedonia, Giannitsa, 24-5-2010

Back to Orchids list

Greek orchids home