Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys malvasiana** (bornmuelleri group)    

S. Hertel & H. Weyland, 2009

O μέχρι τώρα γνωστός πληθυσμός αυτού του είδους απαρτίζεται από λιγότερα από 100 άτομα σε μοναδική τοποθεσία νότια της Μονεμβασιάς. Με απλωτό χείλος με μήκος 15-18mm και πολύ συχνά απλωτό και κίτρινο το κορυφαίο τμήμα του χείλους. Παρά το χαμηλό υψόμετρο της τοποθεσίας, η Ophrys malvasiana ανθίζει πολύ αργά, από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου. Τα φυτά προτιμούν ημισκιερά μέρη και είναι ψηλά μέχρι και 60-70εκ. Ο επικονιαστής πιθανολογείται ότι είναι η Eucera tricincta.

horizontal rule

Until now, the whole population of this magnificent species is made up from less than 100 individuals, in a unique location south of Monemvasia. Wide and yellow bordered lip with 15-18mm length and usually attenuated pilosity at the top of the lip. Despite the low altitude, it flowers very late from mid April to Mid May. It prefers semi-shadowy places and has a long stem up to 60-70cm. It's most probable pollinator is Eucera tricincta.

1 Πελοπόννησος, Μονεμβασιά, 1-5-2010

Peloponnisos, Monemvasia, 1-5-2010

2 Πελοπόννησος, Μονεμβασιά, 1-5-2010

Peloponnisos, Monemvasia, 1-5-2010

3 Πελοπόννησος, Μονεμβασιά, 1-5-2010

Peloponnisos, Monemvasia, 1-5-2010

4 Πελοπόννησος, Μονεμβασιά, 1-5-2010, από τον Helmut Presser

Peloponnisos, Monemvasia, 1-5-2010, by Helmut Presser

5 Πελοπόννησος, Μονεμβασιά, 1-5-2010, από τον Helmut Presser

Peloponnisos, Monemvasia, 1-5-2010, by Helmut Presser

6 Πελοπόννησος, Μονεμβασιά, 1-5-2010, από τον Helmut Presser

Peloponnisos, Monemvasia, 1-5-2010, by Helmut Presser

7 Πελοπόννησος, Μονεμβασιά, 1-5-2010, από τον Helmut Presser

Peloponnisos, Monemvasia, 1-5-2010, by Helmut Presser

Back to Orchids list

Greek orchids home