Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys ariadnae* (reinholdii group) Four (4) members in this group:

Op. reinholdii, Op. cretica, Op. cretica ssp. beloniae, Op. cretica ssp. bicornuta, Op. ariadnae (current page)

H.F. PAULUS, 1994

Είδος παρόμοιο με την Ophrys cretica, αλλά με πιο πολύπλοκο σχέδιο θυρεού, μικρότερη στιγματική κοιλότητα, χωρίς σύσφιξη στη βάση της και με πλαϊνούς λοβούς πιο στρογγυλεμένους, χωρίς αιχμηρή άκρη*. Ενδημεί στην Κρήτη, στην Κάρπαθο όπου υπάρχει σε αφθονία και συνήθως με ακόμα πιο πολύπλοκο θυρεό, και στις Κυκλάδες. Στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι εξαιρετικά σπάνια και αναφέρθηκε μόνο από την νότια Πελοπόννησο και από την Αττική***. Ανθίζει λίγο νωρίτερα από την Ophrys cretica, από Φεβρουάριο ως Απρίλιο.

*Σημείωση: Τα απεικονιζόμενα φυτά έχουν χαρακτηριστικά και των δύο ειδών (ιδίως το φυτό της διαφάνειας Νο4). Έχουν πολύπλοκο σχέδιο θυρεού, στρογγυλεμένους πλαϊνούς λοβούς και έδαφος στιγματικής κοιλότητας χωρίς πολλές κηλίδες, χαρακτηριστικά της Ophrys ariadnae. Έχουν όμως την χαρακτηριστική σύσφιξη στα πλαϊνά τοιχώματα της στιγματικής κοιλότητας όπως συμβαίνει στην Ophrys cretica. Τέτοια σύγχυση μεταξύ των δύο ειδών δεν είναι σπάνια, ιδίως στις ζώνες επαφής τους.

**Σημείωση (2): Χάρη στην ευγενική προσφορά του James Mast de Maeght, προστέθηκαν (14-10-04) 3 ακόμα διαφάνειες (Νο 1,2 και 3) που απεικονίζουν την τυπική μορφή της Ophrys ariadnae

***Σημείωση (3): Οι φωτογραφίες 8-13 προσφέρθηκαν ευγενικά από τους Helmut Presser (Νο8-11) και Γιώργο Παστρικό (Νο 12-13). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φωτο Νο 8-11 οι οποίες απεικονίζουν φυτά από την Αττική, το βορειότερο σημείο που έχει ως τώρα βρεθεί η Ophrys ariadnae.

horizontal rule

Similar to Ophrys cretica, but with more complex macula design, smaller stigmatic cavity, without tightening at its base and with side lobes which are more rounded, without pointed edges*. It grows only in Crete, Karpathos island, where it is plentiful and with even more complex macula and Kyklades islands. In continental Greece it is extremely rare and can be found only in southern Peloponnisos and Attiki***. It flowers slightly earlier than Ophrys cretica, on February-April.

*Notes: The following plants are questionable (especially the plants of the slide No4), because they have complex macula design, not pointed side lobes and less spotted stigmatic cavity floor, characteristics of Ophrys ariadnae, but also they have a clear narrowing on the side walls of the stigmatic cavity, a characteristic of Ophrys cretica. Such confusions are frequently taking place especially in the contact zones of the two species.

**Notes(2): In the lately (14-10-04) added slides, No 1,2 and 3, given very kindly by James Mast de Maeght, owner of the "OPHRYS" web site, you may see the typical form of Ophrys ariadnae

***Notes (3): Photos No8-13 were kindly offered by Helmut Presser (Νο8-11) and Giorgos Pastrikos (Νο 12-13). Photos No 8-11 are quite interesting as they show plants from Attiki. This location is the most northern edge of the known distribution of Ophrys ariadnae in continental Greece.

1 Κρήτη, Ηράκλειο, Μεταξύ Φαιστού και Αγ. Τριάδας, 15-3-04 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Herakleion, between Phaestos and Agia Triada village, 15-3-04 (by James Mast de Maeght)

2 Κρήτη, Ηράκλειο, Μεταξύ Φαιστού και Αγ. Τριάδας, 15-3-04 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Herakleion, between Phaestos and Agia Triada village, 15-3-04 (by James Mast de Maeght)

3 Κρήτη, Ηράκλειο, Μεταξύ Φαιστού και Αγ. Τριάδας, 15-3-04 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Herakleion, between Phaestos and Agia Triada village, 15-3-04 (by James Mast de Maeght)

4 Κρήτη, Λασίθι, Ορνό, όρη Θριπτής, 14-4-99, 780μ

Crete. Lasithi, Orno village, Thripti mountain, 14-4-99, 780m

5 Κρήτη, Λασίθι, Ορνό, όρη Θριπτής, 14-4-99, 780μ

Crete. Lasithi, Orno village, Thripti mountain, 14-4-99, 780m

6 Κρήτη, Λασίθι, Ορνό, όρη Θριπτής, 14-4-99, 780μ

Crete. Lasithi, Orno village, Thripti mountain, 14-4-99, 780m

7 Κρήτη, Λασίθι, Ορνό, όρη Θριπτής, 14-4-99, 780μ

Crete. Lasithi, Orno village, Thripti mountain, 14-4-99, 780m

8 Στερεά Ελλάδα, Αττική, τέλη Απριλίου 2003, από τον Helmut Presser

Sterea Ellada, Attiki, end of April 2003, by Helmut Presser

9 Στερεά Ελλάδα, Αττική, τέλη Απριλίου 2003, από τον Helmut Presser

Sterea Ellada, Attiki, end of April 2003, by Helmut Presser

10 Στερεά Ελλάδα, Αττική, τέλη Απριλίου 2003, από τον Helmut Presser

Sterea Ellada, Attiki, end of April 2003, by Helmut Presser

11 Στερεά Ελλάδα, Αττική, τέλη Απριλίου 2003, από τον Helmut Presser

Sterea Ellada, Attiki, end of April 2003, by Helmut Presser

12 Κρήτη, Σπήλι, Απρίλιος 2007, από τον Γιώργο Παστρικό

Crete, Spili, April 2007, by Giorgos Pastrikos

13 Κρήτη, Σπήλι, Απρίλιος 2007, από τον Γιώργο Παστρικό

Crete, Spili, April 2007, by Giorgos Pastrikos

Back to Orchids list

Greek orchids home