Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys cretica ssp bicornuta** (reinholdii group)   Four (4) members in this group:

Op. reinholdii, Op. cretica, Op. cretica ssp. beloniae, Op. cretica ssp. bicornuta (current page)Op. ariadnae

H. KRETZSCHMAR & R. JAHN, 2001

Υποείδος με πολύ στενή εξάπλωση, σε σχετικά πεδινούς φρυγανότοπους της ανατολικής Κρήτης. Συχνά φέρει χρωματιστό (ροζ) περιάνθιο, όπως η Ophrys cretica subsp. beloniae από την Ρόδο, αλλά διαφέρει λόγω των οξύληκτων, μακριών πλαινών αποφύσεων (λοβών), οι οποίες στην κορυφή τους είναι λείες, χωρίς τρίχες. Σχετικά όψιμη άνθηση, από τέλη Μαρτίου ως τέλη Απριλίου.

horizontal rule

Subspecies with a narrow distribution to eastern Crete, in relatively low altitudes. Most of the time with a colorful (pink) perianth, like Ophrys cretica subsp. beloniae from Rhodes, but different from the latter as it has acute side lobes, which have smooth, without hairs, tips. Late flowering time, at sea level from end of March until end of April.

1 Κρήτη, Ιεράπετρα, 25-3-08, 300μ

Crete, Ierapetra, 25-3-08, 300m

2 Κρήτη, Ιεράπετρα, 25-3-08, 300μ

Crete, Ierapetra, 25-3-08, 300m

3 Κρήτη, Ιεράπετρα, 25-3-08, 300μ

Crete, Ierapetra, 25-3-08, 300m

4 Κρήτη, Ιεράπετρα, 25-3-08, 300μ

Crete, Ierapetra, 25-3-08, 300m

Back to Orchids list

Greek orchids home