Κεντρική σελίδα
Επάνω

Serapias patmia**      

HIRTH & SPAETH, 1994

Η Πάτμος αποδείχθηκε ακόμα μια φορά "αποκαλυπτική", αυτή τη φορά στην M. Hirth, η οποία το 1994 περιέγραψε στο νησί αυτό την Serapias patmia. Εκτός της Πάτμου φαίνεται ότι ενδημεί  και σε ακόμα δύο νησιά των βορείων Δωδεκανήσων, στους Λειψούς και το Αγαθονήσι. Ιδιαίτερο γνώρισμά της ο κοντός βλαστός που δεν ξεπερνάει τα 15cm, ενώ το επιχείλιο είναι καφεκόκκινο και σχετικά μικρό (μήκος 9-14mm). Προτιμά ηφαιστιογενή, ξηρά εδάφη και ανθίζει τέλος Μαρτίου - αρχές Απριλίου.

Σημείωση: Ακόμα μία στενά ενδημική ορχιδέα που παρουσιάζεται στο παρόν site, χάρη στον Walter Van den Bussche, που προσέφερε ευγενικά τις παρακάτω φωτογραφίες.

horizontal rule

Once more, Patmos became "revealing", this time to M. Hirth, who described from this island, the Serapias patmia, on 1994.  Apart from Patmos, it is growing also to  Lipsi and Agathonisi, 2 small islands at the northern part of Dodecanese sea. Its particular characteristic is the very short stem, shorter than 15cm, while its epichile is brown red and relatively small (9-14mm long). It is growing on volcanic, dry soils and flowers from late March to early April.

Note: This narrow endemic orchid, is presented in the site thanks to Walter Van den Bussche, who offered kindly the following pictures.

1 Δωδεκάνησα, Πάτμος, 2-4-05 (από τον Walter Van den Bussche)

Dodecanese, Patmos island, 2-4-05 (by Walter Van den Bussche)

2 Δωδεκάνησα, Λειψοί, 31-3-05 (από τον Walter Van den Bussche)

Dodecanese, Lipsi island, 31-3-05 (by Walter Van den Bussche)

Back to Orchids list

Greek orchids home