Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys masticorum** (oestrifera group)

   

P. DELFORGE & SALIARIS, 2007

Λεπτοφυές και ψηλό φυτό με πολυάριθμα (5-15) άνθη σε αραιή ταξιανθία, με χαρακτηριστικά μακριά ωοθήκη. Μεγάλα σέπαλα, με το ραχιαίο πολύ συχνά να καλύπτει το γυνοστήμιο, γεγονός που χαρίζει στην Ophrys αυτή εμφάνιση παρόμοια με τις Ophrys latakiana και lapethica. Με όψιμη άνθηση και χαρακτηριστική προς τα κάτω κάμψη του χείλους, ξεχωρίζει εύκολα από τις συγγενικές Ophrys minutula και orphanidea. Επί του παρόντος θεωρείται ενδημική της Χίου.

horizontal rule

Thin and tall plant with lax inflorescence and numerous flowers (5-15). Long ovary, long sepals, with the dorsal one most of the times bending frontwards and giving an appearance similar to Ophrys latakiana and lapethica. Late flowering time and very geniculated downwards lip. These two characters make the recognition easy from the related species,  Ophrys minutula and orphanidea. For the moment it is considered endemic to Chios island.

1 Χίος, Μεστά, 12-4-09

Chios, Mesta, 12-4-09

2 Χίος, Μεστά, 12-4-09

Chios, Mesta, 12-4-09

3 Χίος, Μεστά, 12-4-09

Chios, Mesta, 12-4-09

4 Χίος, Μεστά, 12-4-09

Chios, Mesta, 12-4-09

Back to Orchids list

Greek orchids home