Κεντρική σελίδα
Επάνω

Serapias lingua

LINNAEUS, 1753

Εύκολα αναγνωρίσιμη ορχιδέα με κοντό ύψος και μικρό, γλωσσοειδές χείλος. Συνήθως σχηματίζει μεγάλες αποικίες και ανθίζει Μάρτιο-Απρίλιο.

horizontal rule

Easily distinguished orchid with short stem and small tongue-like lip. Usually found in colonies with many individuals. It flowers on March-April.

Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, κοιλάδα Ρόπα, 18-4-01, 260μ

Ionian islands, Kerkyra, Ropas valley, 18-4-01, 260m

Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, κοιλάδα Ρόπα, 18-4-01, 260μ

Ionian islands, Kerkyra, Ropas valley, 18-4-01, 260m

Back to Orchids list

Greek orchids home