Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis tridentata

SCOPOLI, 1772

Φυτό πιο εύρωστο από την Orchis lactea, με ωοειδή ταξιανθία, με μικρότερα άνθη και χείλος επίπεδο, διακοσμημένο με πορφυρές κηλίδες*. Είδος πιο συχνό στην ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια. Ανθίζει αργότερα, από Μάρτιο-Ιούνιο. 

*Σημείωση: Παρατηρείται ποικιλομορφία ιδίως ως προς το ύψος του βλαστού και την πυκνότητα και σχήμα της ταξιανθίας, μεταξύ των φυτών των παραλιακών περιοχών και των ορεινών περιοχών. Γενικώς τα φυτά από τα βουνά της βόρειας Ελλάδας έχουν μεγαλύτερο ύψος και πιο πυκνή και υποστρόγγυλη ταξιανθία (όπως φαίνεται στις διαφάνειες Νο1 και 2).

horizontal rule

More robust than Orchis lactea, with sub-oval inflorescence, smaller flowers and flat lip, decorated with purple-violet spots*. More common in eastern Mediterranean and Balkanic peninsula. It flowers later, on March-June.

*Notes: There is some variability in the stem height and the inflorescence shape and density between plants from littoral and mountainous regions. Generally, plants from north Greek mountains are more robust and have more dense and globose inflorescence (as you may see in slides No 1 and 2).

Μακεδονία, Ημαθία, Πιέρια όρη, Δάσκιο, 6-5-04, 740μ

Macedonia, Imathia, Pieria range, Daskio village, 6-5-04, 740m

Μακεδονία, Ημαθία, Πιέρια όρη, Δάσκιο, 6-5-04, 740μ

Macedonia, Imathia, Pieria range, Daskio village, 6-5-04, 740m

Μακεδονία, Καβάλα, Θάσος, 1-5-04, 160μ

Macedonia, Kavala, Thassos island, 1-5-04, 160m

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Άγιος Ισίδωρος, 15-4-04, 250μ

East Aegean islands, Lesbos, Agios Isidoros, 15-4-04, 250m

Back to Orchids list

Greek orchids home