Κεντρική σελίδα
Επάνω

Himantoglossum comperianum

(STEVEN) DELFORGE, 1829

Ίσως η ομορφότερη ορχιδέα της Ευρώπης και μια από τις πιο σπάνιες, γνωστή και ως Comperia comperiana. Εύρωστο φυτό, με βλαστό μέχρι και 70 cm, τρίλοβο χείλος και με τον κεντρικό και πλαϊνούς λοβούς να καταλήγουν σε χαρακτηριστικούς μακρούς ιμάντες μήκους 10 εκατοστών. Επίσης το πλήκτρο είναι ισόμηκες με την ωοθήκη. Ανατολικομεσογειακό είδος με εξάπλωση κυρίως στην Ανατολία όπου κινδυνεύει από την συλλογή των βολβών του για την δημιουργία σαλεπιού.  Στην Ελλάδα οι πιο σταθεροί πληθυσμοί βρίσκονται στον Όλυμπο της Λέσβου. Σποραδικές εμφανίσεις αναφέρονται στην Σάμο, Ρόδο και Ικαρία. Στην Λέσβο ανθίζει τον Μάιο. 

*Σημείωση: Τα φυτά των διαφανειών Νο1 και 2 βρέθηκαν στην Μικρά Ασία από τον Γιώργο Παστρικό, ο οποίος τα παραχώρησε ευγενικά στο site. Ο GŁnther Blaich, επίσης επέτρεψε την παρουσίαση των διαφανειών Νο 3 και 4 που απεικονίζουν φυτά που βρέθηκαν στην Λέσβο. Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στην σελίδα http://www.guenther-blaich.de/artseite.php?par=Comperia+comperiana .

horizontal rule

Maybe the most beutiful orchid of Europe and one of the most rare, mostly known as Comperia comperiana. Robust plant with stem up to 70cm, trilobed lip and with the central and side lobes ending to 4 characteristic thin and 10cm long thread-like projections. Also, the spur has the same length as the ovary. Eastern Mediterranean species mainly distributed to Anatolia where it is endangered due to the collection of its bulbs for the preparation of "salepi" (a kind of hot beverage). In Greece the most stable colonies can be found in Olympos mountain of Lesbos island. It occurs sporadically, also, in Ikaria, Samos and Rhodes. Comperia blossoms, in Lesbos, on May.

*Notes: The plants shown in slides No1 and 2, have been found in Turkey by Giorgos Pastrikos, who kindly offered them for the site. GŁnther Blaich, also, very kindly allowed the presentation of slides No 3 and 4, which depict some plants from Lesbos. You may see more photos at his web page  http://www.guenther-blaich.de/artseite.php?par=Comperia+comperiana .

1 Τουρκία, Mugla, Kavac, 9-5-06, από τον Γιώργο Παστρικό

Turkey, Mugla, Kavac, 9-5-06, by Giorgos Pastrikos

2 Τουρκία, Mugla, Kavac, 9-5-06, από τον Γιώργο Παστρικό

Turkey, Mugla, Kavac, 9-5-06, by Giorgos Pastrikos

3 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αγιάσος, 13-5-95, από τον GŁnther Blaich

Eastern Aegean islands, Lesbos, Agiasos, 13-5-95, by GŁnther Blaich
 

4 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αγιάσος, 13-5-95, από τον GŁnther Blaich

Eastern Aegean islands, Lesbos, Agiasos, 13-5-95, by GŁnther Blaich

5 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πλωμάρι, 8-5-09

Eastern Aegean islands, Lesbos, Plomari, 8-5-09

6 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πλωμάρι, 8-5-09

Eastern Aegean islands, Lesbos, Plomari, 8-5-09

7 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πλωμάρι, 8-5-09

Eastern Aegean islands, Lesbos, Plomari, 8-5-09

8 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πλωμάρι, 8-5-09

Eastern Aegean islands, Lesbos, Plomari, 8-5-09

9 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πλωμάρι, 8-5-09

Eastern Aegean islands, Lesbos, Plomari, 8-5-09

10 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αγιάσος, 16-5-09, από τον Ferdinand Ellenbast

Eastern Aegean islands, Lesbos, Plomari, 16-5-09, by Ferdinand Ellenbast

11 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αγιάσος, 16-5-09, από τον Ferdinand Ellenbast

Eastern Aegean islands, Lesbos, Plomari, 16-5-09, by Ferdinand Ellenbast

12 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Μεγαλοχώρι, 16-5-09, από τον Ferdinand Ellenbast

Eastern Aegean islands, Lesbos, Megalochori, 16-5-09, by Ferdinand Ellenbast

Back to Orchids list

Greek orchids home